Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Samhällsplanering

Ale kommun erbjuder dig en god och hälsosam livsmiljö. I planeringsarbetet värnar och utvecklar vi, gemensamt med invånarna och andra intressenter, våra unika möjligheter att kunna erbjuda ett attraktivt boende i småorter, nära både storstaden och naturen .

Pendelstation i Nödinge

Expansiv kommun

Ny motorväg och fem pendeltågsstationer ger Ale kommun nya förutsättningar att planera för framtiden.

Målsättningen är en befolkningstillväxt på 1,9 - 2,4 procent per år. Detta ställer stora krav på planeringsarbetet. I kommunens översiktsplan, Ale ÖP 07, redovisar vi ramarna och inriktningen för kommunens utbyggnad för både bostäder och verksamheter, men den anger även de områden vi ska skydda från exploatering.

Gör din röst hörd

Vill du vara med och påverka hur Ale ska se ut i framtiden? På sidan Så kan du påverka kan du läsa mer om hur du kan vara delaktig i kommunens planering.

Vill du planlägga i Ale?

Om du har en önskan att detaljplanelägga ett område i kommunen för bostäder, verksamheter eller annat ändamål kan du fylla in en ansökningsblankett om detaljplaneläggning och skicka in till kommunen.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-09-16