Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
Två små flickor med cykelhjälmar

Trafik, gator & utemiljö

Det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att cykla och promenera i Ale. Ladda ner cykelguider från norr till söder med tips om var du kan cykla.

Gatunätet i Ale kommun består av kommunala gator, Trafikverkets vägar samt gator som en vägförening alternativt en vägsamfällighet är ansvariga för.

Tillstånd behövs alltid för schakt och grävarbeten som ska utföras i kommunens mark - i gator, vägar, inom vägområden där kommunen är väghållare

I Ale kommun finns det fem pendelstationer. Tågen, tillsammans med busstrafik och pendelparkeringar för cykel, bil, gör det enkelt att resa kollektivt i Ale.

Sandsopning, hundlatriner, papperskorgar och skräp. Vi hjälps alla åt för att hålla närmiljön i Ale i ett trivsamt skick.

Vårt utbud av allmänna platser som torg, lekplatser, parker och tätortsnära orörd natur ger utrymme för lek, rekreation och motion för både unga och gamla

Mer information

En digital tjänst där du kan anmäla övergivna bilar och cykla, graffiti/klotter, nedskräpning, gatustädning, exempelvis trasigt glas på en cykelbana, trasiga gatlampor och hål i vägar och gångbanor.

 

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta till kontaktcenter >länk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-07-17