Länk till startsidan

Regler för sekretess

Huvudprincipen är att kommunens allmänna handlingar är offentliga. Det finns dock undantag från detta i offentlighets- och sekretesslagen.

Vad innebär sekretess?

Handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess brukar kallas hemliga handlingar eller sekretessbelagda handlingar.

Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskildas personliga förhållanden eller ekonomiska intressen.

Vem avgör om en handling är hemlig?

I offentlighets- och sekretesslagen finns det regler för vilka uppgifter som är hemliga inom olika typer av verksamheter och som därmed kan skyddas. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vilka handlingar som är hemliga.

Om du skickar ett brev till kommunen och skriver ”hemligt”, ”förtroligt” eller ”konfidentiellt” på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt om inte lagen uttryckligen säger att brevets innehåll ska vara hemligt. Det är alltså inte du själv som bedömer om en handling är hemlig eller inte. Den bedömningen görs av kommunen utifrån de bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Vem får se sekretesskyddade handlingar?

Uppgifter som enligt lag omfattas av sekretess har du som medborgare generellt sett inte rätt att ta del av. Undantaget är om handlingens innehåll rör dig själv eller någon närstående som lämnat sitt medgivande till det.

Kommunens tjänstemän och politiker får endast se de uppgifter som de behöver för att kunna utföra sitt arbete och fatta korrekta beslut. Sekretesskyddade uppgifter är alltså hemliga och oåtkomliga för alla utom de som arbetar med det specifika ärendet.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 16 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen