Länk till startsidan

Beslut som rör dig själv

Du har alltid rätt att ta del av beslut som rör dig själv. För att få en kopia på ett beslut kontaktar du kommunen.

Kontakta din handläggare

Du kan kontakta din handläggare direkt eller höra av dig till vårt kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller skicka e-post kommun@ale.se.

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid kan du klaga hos justitieombudsmannen. Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen