Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förändring av fastighet

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör byggnader och anläggningar som finns på fastigheten.

Vackert landskap

Förändringar i fastighetsindelningen

Förändringar i fastighetsindelningen sker genom lantmäteriförrättning som handläggs av Lantmäteriet. Lantmäteriet är en statlig myndighet som ansvarar för indelningen, inskrivningen och förändringen av Sveriges fastigheter.

Det finns statliga lantmäterimyndigheter i varje län. Ale kommun tillhör Lantmäteriet i Västra Götalands län, Göteborgskontoret. Det statliga Lantmäteriet ansvarar för lantmäteriförrättningar i större delen av länet, men i Göteborg, Mölndal, Borås, Skövde, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborgs kommun finns i stället kommunala lantmäterimyndigheter.

Överlåtelse av fastighet

Alla överlåtelser av fastigheter ska registreras genom ansökan om lagfart. Du ansöker om lagfart på din fastighet hos Lantmäteriet som även registrerar i fastighetsregistret.

  1. Ansökan om lagfart hos Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den