Länk till startsidan

Föreningsarkivet

En stor del av vår gemensamma historia finns i föreningars dokument runt om i Ale kommun. Det kan handla om medlemslistor, fotografier, trycksaker eller föremål. Genom att arkivera och vårda materialet kan vi bevara kulturarvet för framtida generationer.

Bevarad historia

Ale kommun har en lång tradition av ett mycket aktivt föreningsliv, så i Ale är föreningarnas historia på många sätt också Ales historia. Därför är det viktigt att bevara och tillgängliggöra den historia som föreningarna har i form av dokument, bilder och berättelser. För att underlätta för föreningar att bevara sin historia ger Ale kommun bidrag till Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland, som är beläget i Mölndal.

Föreningsarkivet Sydvästra Götaland Länk till annan webbplats.

Arkivboxar

Via Föreningsarkivet kan alla föreningar få hjälp att arkivera sina handlingar för framtiden. Ale kommun kan underlätta er arkivering genom att kostnadsfritt erbjuda arkivboxar. Kontakta oss på kultur@ale.se för att få tillgång till arkivbox.


Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 29 januari 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen