Länk till startsidan

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll ska förhindra bränder. Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Olika områden kontrolleras

Kommunen är i brandförebyggande syfte ansvarig för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Lagen om skydd mot olyckor, LSO (2003:778), reglerar detta.

Vid brandskyddskontrollen kontrolleras eldstaden och det utrymme där eldstaden är placerad, skorstenen genom samtliga våningsplan inklusive vindsutrymmen och ovan yttertak samt skyddsanordningar på tak. Vid brandskyddskontrollen krävs tillträde till alla utrymmen där rökkanalen passerar.

Varje kontrolltillfälle ska dokumenteras. I dokumentationen framgår vad som kontrollerats, vilka provningar som gjorts och resultaten av kontrollen. Du får detta protokoll av skorstensfejarmästaren efter det att kontrollen har utförts.

När det är dags för brandskyddskontroll av din anläggning meddelas du normalt via brev.

Utförare av brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Bohus Räddningstjänstförbund har avtal med Gösab.

Gösab

Telefon 0303-151 51
E-post info@gosab.se
Webbplats: www.gosab.se Länk till annan webbplats.

Öppettider

Måndag, fredag kl 08.00–11.00
Tisdag, onsdag, torsdag kl 08.00–11.00, 13.00–15.00

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 14 november 2023
Informationsägare: Kommunikationsenheten