Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Så kan du gynna biologisk mångfald

Du kan på flera sätt själv bidra till att gynna den biologiska mångfalden.

Foto: Ale kommun

Många arter och deras livsmiljöer är idag hotade. Orsakerna är många. Vi blir allt fler människor på jorden och våra samhällen växer. Naturtillgångar på land och till havs exploateras i allt snabbare tempo. Ett varmare klimat förvärrar redan befintliga problem. Ska utarmningen av biologisk mångfald hejdas måste åtgärder till på många områden, genom beslut på flera olika nivåer.

Gynna biologisk mångfald

Det går att gynna mångfalden med enkla åtgärder. Här några exempel:

  • Sätt upp fågelholkar, fladdermusholkar och bihotell.
  • Lämna en del av trädgården lite ”ovårdad och vild”.
  • Gör en del av gräsmattan till en äng.
  • Odla blommor som gynnar vilda insekter.
  • Anlägg dammar och våtmarker.
  • Lämna kvar död ved på marken.
  • Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats. och myndigheter ger flera tips på sina respektive webbplatser.

Rapportera arter

Brukar du leta arter när du är ute i naturen? Rapportera gärna in fynden till någon av de portaler som finns. Via portalerna kan du få information om olika arter och se andra rapporterade fynd.

Artportalen Länk till annan webbplats. samlar observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett i naturen. Detta gäller även för rapportering av fynd av invasiva arter. Länk till annan webbplats.

Skyddsvärda träd kan du se på Artportalen Länk till annan webbplats.. Här kan du också registrera skyddsvärda träd du själv har upptäckt.

Svensk dagfjärilövervakning Länk till annan webbplats. räknar och bevakar Sveriges fjärilar.

Musselportalen är ett rapporteringssystem för stormusslor Länk till annan webbplats. som förekommer i svenska sjöar och vatten­drag.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den