Länk till startsidan

Driftinformation

Här hittar du information om kommunala gatuarbeten och annat som kan påverka trafiken, driftinformation från vatten och avlopp samt problem med IT och telefoni.

Felanmälan

Om du upplever driftstörning eller fel på kommunala vatten- och avloppsledningar behöver du anmäla det till oss. Kommunen är ansvarig för att åtgärdar fel på de kommunala ledningarna.

Kontakt felanmälan - Akut teknisk hjälp

SMS vid kris eller störning

Du vet väl att du kan få ett SMS från oss om det är driftsstörningar som påverkar din adress? Anmäl dig till vår tjänst SMS från kommunen.

Om vattnet stängs av

Du ska aldrig lämna vattenkranar öppna när vi har stängt av vattnet. Du ska heller inte utföra egna arbeten på ledningar under tiden vattnet är avstängt. Behöver du utföra arbeten som kräver en avstängning på ditt vatten, kontakta VA-driftenheten via 0303-70 30 00.

Efter avstängningen kan vattnet kortvarigt vara missfärgat. Spola ur kranarna närmast din vattenmätare med kallt vatten tills missfärgningen försvinner, sen kan du använda vattnet som vanligt. Våra tidsangivelser för avstängningarna är ungefärliga och kan ändras.

Vid planerat underhåll kan du tappa upp dricksvatten i god tid innan avstängningen och förvara dricksvatten i kylen. Fyll även en hink med vatten för att kunna spola i toaletten. Undvik att diska eller tvätta under vattenavstängningen.