Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Skolvägen i Bohus öppen efter VA-arbete

Skolvägen är nu åter öppen med ordinarie in- och utfart. Återställningen av vägen planeras att börja vecka 36, med reservation för eventuella ändringar.

alt. text

Påverkan trafik

Vägen är just nu grusad och det kommer pågå mindre grävarbeten på Skolvägen en tid framöver men man kommer kunna passera som vanligt. Uppmanar föräldrar att köra till Bohushallen och lämna/hämta sina barn i den mån det går för att undvika så mycket trafik som möjligt på Skolvägen.

Kontakt

Gatuingenjör som nås via kontaktcenter på 0303-703000.

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen