Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Danska vägen avstängd för genomfart

Arbetet förväntas vara klart senast september 2024.

Flygfoto över Danska vägen i Surte.

Flygfoto över Danska vägen i Surte.

Nytt LSS-boende på Danska vägen

Serneke startar arbetet med det nya LSS boendet på Danska vägen i Surte. Danska vägen stängs av helt för genomfart så man kommer få köra alternativa vägar som hänvisningspilarna visar.

Gång- och cykelbanan kommer vara öppen hela tiden för gående och cyklister.

Arbetet påbörjades i maj 2023 och förväntas vara klart senast 2024-09-30.

Kontakt

Kontaktcenter på telefonnummer 0303-70 30 00

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen