Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

VA-arbete på Fornminnesvägen

Under våren 2024 har VA-enheten påbörjat ett arbete på Fornminnesvägen som påverkat framkomlighet på Runstensvägen och Forminnesvägen. Arbetet pausas under sommaren och återupptas efter semestrarna.

alt. text

Påverkan Trafik

Onsdagen den 26 juni öppnas Fornminnesvägen i Älvängen upp igen för genomfart och man kan ta sig fram på sträckan under sommaren. I samband med att VA-arbetet återupptas efter semestrarna, kommer mer information om hur framkomligheten på Runstensvägen och Fornminnesvägen påverkas.

Kom ihåg att du kan registrera ditt telefonnummer i vår sms-tjänst för att få information om driftstörningar.

Kontakt

VA-Driftledare eller Gatuingenjör, nås via kontaktcenter på telefon 0303-703000.

Flygfoto över Fornminnesvägen i Älvängen

Flygfoto över Fornminnesvägen i Älvängen

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen