Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Hövägen avstängd för trafik

Under perioden 17 juni till 16 augusti kommer Hövägen vara avstängd för all motortrafik. Vägen är fortsatt öppen för gående och cyklister.

alt. text

Påverkan

All motortrafik får köra via Starrkärrvägen - Gamla vägen under arbetets gång, se gröna pilar på kartan. Boende på Hövägen 1- 3 får köra via en tillfällig väg till er parkering.

Arbetet kommer inte påverka vägen för gående och cyklister.

Karta som visar avstängd väg samt alternativ väg

Kontakt

Kontaktcenter på telefonnummer 0303-70 30 00

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen