Länk till startsidan

Stipendiater 2023

Alexandra Kubresli - arbetsstipendium 10 000 kr

Alexandra är en lovande talang som bott hela sitt liv i Surte. Förra året debuterade hon med en diktsamling "Notes from that war". Genom sitt eget författarskap är hon en inspiration för andra unga att våga vilja skriva. 2023 tilldelas hon Ale kommuns kulturstipendium för att kunna arbeta mer med sitt författarskap och ge ut fler böcker.

Porträttfotografi föreställande Alexandra Kubresli

Alexandra Kubresli. Foto: privat

Marie Sjödin - arbetsstipendium 10 000 kr

Med sin fotobok lyfter Marie fram en del av Ale som vi inte så ofta brukar få se. Hon fångar vardagens svartvita ögonblick i Nol genom sin kameralins på ett vackert och subtilt sätt. Med ett kulturstipendium vill Ale kommun bidra till att Maries fotobok trycks och ges ut och att fler kan ta del av hennes arbete inom det fotografiska området.

Porträttfotografi föreställande Marie Sjödin

Marie Sjödin. Foto: privat

Maria Zeniou - belöningsstipendium 5 000 kr

Maria har mer än 20 års erfarenhet som luftakrobat, fakir och underhållare. Hon är en mångsidig artist och en väletablerad eventarrangör. Eftersom hon är kunnig inom ovanligt många olika discipliner har hon kommit att bli en av Sveriges mest bokade akrobater med uppdrag runt omkring i Europa. På det lokala planet i kommunen har Maria haft cirkuskurser, arbetat med sommarunderhållning, handlett sommarjobbande ungdomar och uppträtt för skolelever. Men det är nog ändå få personer som känner till att denna multiartist faktiskt bor utanför Skepplanda! Hon är mer känd på europeiska eventscener, än i sin egen hemkommun. Maria tilldelas därför ett belöningsstipendium av Ale kommun som sätter fokus på de insatser hon gjort för att sprida cirkuskonsten både lokalt och internationellt!

En kombinerad bild med ett foto där Maria Zeniou hänger på en vägskyllt och ett porträttfotografi föreställande Maria Zeniou

Maria Zeniou. Foto: Tommy Holl

Lennart Järkil - belöningsstipendium 5 000 kr

Lennart är en eldsjäl som i sin hembygd Kilanda i många år värnat om gamla kulturbyggnader likväl som han uppfört nya enligt gammal tradition och hantverksmässig kunnighet. Han har uppfört fantastiska byggnader som är värda att bevara för eftervärlden och är en betydande person för Ale och främst Kilanda socken med sitt engagemang och driv i många olika sammanhang. Lennart delar gärna med sig av sitt kunnande gällande tidsenlig byggtradition och är både engagerad, noggrann och inspirerande för många.

Porträttfotografi föreställande Lennart Järkil

Lennart Järkil. Foto: privat

Kulturstipendiater 2022

Josef Marmkvist - arbetsstipendium 10 000 kr

Josef Marmkvist är en konstsmed som byggt upp en egen smedja i Alafors. Med sitt arbete förenar Josef ett personligt, konstnärligt uttryck med ett gediget hantverk. Kultur- och fritidsnämnden vill genom ett arbetsstipendium om 10 000 kr stödja Josef i hans fortsatta arbete och konstnärskap.

Berit Rydstedt Lindegren - belöningsstipendium 5 000 kr

Berit Rydstedt Lindegren är keramiker och dekorationsmålare bosatt och yrkesverksam i Alafors. Alla som farit förbi Ahlafors bryggeri och sett den stora ölflaskan monterad i byggnadens hörn har dessutom tagit del av hennes yrkeskunnande – Berit har gjort den gigantiska ”etiketten”. Berit har även utfört flera stora arbeten som bland annat den stora fondmålningen på scenen i Furulundsparken. Hon har regelbundet deltagit i lokala utställningar och är mångårig medlem i Ale slöjdare. Kultur- och fritidsnämnden vill genom ett belöningsstipendium på 5000 kronor visa sin uppskattning och uppmärksamma Berits mångåriga och fina arbete.

Ronny Schäfer - belöningsstipendium om 5 000 kr

Ronny Schäfer är ordförande i Ale riksteaterförening och bosatt i Alafors. Genom ett oförtrutet engagemang arbetar han ständigt för att ge invånarna rika och varierade scenkonstupplevelser med teater, dans och musik i fokus. Kultur- och fritidsnämnden vill uppmärksamma detta fina arbete genom ett belöningsstipendium om 5000 kronor.

Kent Carlsson och Christel Olsson-Lindstrand - hedersomnämnande

Kent Carlsson och Christel Olsson-Lindstrand, kulturföreningen teatervinden får i år ett särskilt hedersomnämnande för deras arbete med sin teateruppsättning Alesnickarna. Alesnickarna är en välsnickrad historia om de duktiga hantverkare som var med och byggde Göteborg. Kultur- och fritidsnämnden vill genom ett särskilt hedersomnämnande visa sin uppskattning och hylla föreningens insats för vårt kulturarv.

Kulturstipendiater 2021

Emmeli Rolleberg - arbetsstipendium 7 500 kr

Emmeli Rolleberg, bosatt i Surte, är en keramikkonstnär som genom sitt konstnärskap utforskar världen mellan livet och döden, det kroppsliga och andliga som hon sedan gestaltar och återger ikeramisk form. Hon producerar både bruksgods och konstföremål i sitt garage och Kultur- och fritidsnämnden vill genom ett arbetsstipendium om 7 500 kr bidra till att Emmeli ska kunna etablera sig ytterligare som konstnär i Ale.

Sune Hallsten - arbetsstipendium 7 500 kr

Sune Hallsten från Bohus är poet och låtskrivare som med värme, inlevelse och närhet tar sig an ämnen som de stora frågorna i livet, olycklig kärlek och smärta. Med målande ord och meningar får han läsaren (och lyssnaren) att vilja höra mer ur hans textskatt. Kultur- och fritidsnämnden vill genom ett arbetsstipendium om 7 500 kr bidra till att Sune kan ge ut sin diktsamling.

Kultur på Mauritzberg - belöningsstipendium 15 000 kr

Med stort hjärta, driv och engagemang har Johan och Katharina Dahlbäck öppnat upp sitt hem, kvarnbyggnaden och de vackra omgivningarna i Hålanda för förstklassig kultur på Mauritzberg. Där har man bjudits på konserter av hög kvalitet med internationellt verksamma musiker sedan 2009. Kultur- och fritidsnämnden vill genom ett belöningsstipendium om 15,000 kr bidra till ett fortsatt inspirerande och utvecklande arbete för en levande kulturlandsbygd.

Kulturstipendiater 2020

Robin Lillfors – arbetsstipendium 10 000 kr

Robin Lillfors är med sin entusiasm, sin omtanke och inte minst sina musikaliska verk en stor glädjespridare som oavbrutet strävar efter att med sin musik bidra till ett mer levande och mänskligt samhälle. Kultur- och fritidsnämnden i Ale kommun tilldelar Robin Lillfors ett arbetsstipendium om 10 000 kr för att möjliggöra inspelning av nyskriven musik.

Lennart Engström – belöningsstipendium 10 000 kr

Lennart Engström besitter en stor kunskap om och hyser en genuin kärlek till sin hembygd i Nol. För att fler ska få ta del av all kunskap har Lennart bit för bit byggt en egen hemsida med ett omfattande material om ortens historia och kulturarv. "Gamla Nol" har utvecklats till en digital kunskapsbank med ett tilltal som genomsyras av en stolthet över hembygden. Kultur- och fritidsnämnden i Ale kommun tilldelar Lennart Engström ett belöningsstipendium om 10 000 kr för sitt oförtrytliga arbete och sitt ambassadörskap.

Ann Franzén – belöningsstipendium 10 000 kr

Ann Franzén är en eldsjäl utöver det vanliga som under flera decenniers tid har arbetat aktivt i ett flertal kulturföreningar i Ale kommun. Ann är en välkänd profil i Ale kommun och har genom åren med stort engagemang i ord och handling bidragit till ett levande kulturliv. Kultur- och fritidsnämnden i Ale kommun tilldelar Ann Franzén ett belöningsstipendium om 10 000 kr för sina enastående insatser och sitt stora ambassadörskap för kulturen och Ale.

Kulturstipendiater 2019

Stina Klintbom – arbetsstipendium 10 000 kr

Stina Klintbom är en uppskattad sångerska och musikpedagog som många Alebor har träffat via kulturskolan eller hört i konserter med Smoke Ring Sisters. Kultur- och fritidsnämnden vill genom ett arbetsstipendium om 10 000 kr stötta Stina i hennes vidare utveckling och bistå med en delfinansiering av hennes kommande album ’Medan bäcken brusar’.

Bernt Johansson – belöningsstipendium 10 000 kr

Bernt Johansson är en eldsjäl som med stor passion har ägnat många år åt att ta emot, arkivera och digitalisera gårdsarkiv med anknytning till Skepplanda. Tack vare Bernts insatser är en stor mängd dokument nu säkert förvarade och digitalt sökbara för alla i Riksarkivets Nationella Databas. Kultur- och fritidsnämnden vill uppmärksamma detta viktiga arbete som kan bli en förebild för andra genom ett belöningsstipendium om 10 000 kr.

Ale El-förenings styrelse – hedersomnämnande

Ale El-förening har, utanför sin ordinarie verksamhet, genomfört ett byggprojekt där fasaden på ställverksbyggnaden i Brandsbo (Brandsbo 1:180) har återställts till sitt ursprungliga skick. Den tidstypiska röda tegelfasaden utgör därmed återigen ett karaktäristiskt landmärke. Kultur- och fritidsnämnden vill genom ett särskilt hedersomnämnande visa sin uppskattning och hylla föreningens byggnadsvårdande insats.

Kulturstipendiater 2018

Adam Dimmheed – arbetsstipendium 6 000 kr

Adam Dimmheed är en ung lovande fotokonstnär från Nol. Med inspiration från konstnären Cindy Sherman speglar han samtiden i sina självporträtt, som med ett tydligt queerperspektiv bidrar till en ökad mångfald i Ale kommuns kulturliv. Genom ett arbetsstipendium om 6 000 kr vill Kultur- och fritidsnämnden ge Adam Dimmheed möjlighet att ytterligare utveckla sitt konstnärskap.

Pernilla Hellberg – arbetsstipendium 10 000 kr

Pernilla Hellberg från Skepplanda är en bildkonstnär som med tydlig värme och inlevelse använder starka färger för att ta sig an stora frågor som tillhörighet, ensamhet och sorg i sina motiv. Kultur- och fritidsnämnden vill genom ett arbetsstipendium om 10 000 kr förbättra Pernillas möjligheter att satsa på sitt konstnärskap.

Josefine Larsson – belöningsstipendium 4 000 kr

Josefine Larsson har, sedan hon flyttade till Surte, på alla sätt visat ett stort och genuint engagemang för såväl kultursektorn som lokalsamhället. Med sin härliga energi har hon som fotograf, DJ och kreativ inspiratör bidragit till en växande kulturscen och nya nätverk i Surte. Med ett belöningsstipendium om 4 000 kr vill Kultur- och fritidsnämnden visa sin uppskattning och uppmuntra Josefine till fortsatt inspirerande och utvecklande aktiviteter.

Kulturstipendiater 2017

Ale lucia – belöningsstipendium 2 500 kr

För ett träget arbete att bringa ljus i den mörkaste tiden på året och att otröttligt besöka alla längtande Alebor vill vi hedra Ales lucia för den tid och kraft man under alla år lagt ner på att hålla traditionen vid liv. Med ett starkt engagemang för både de unga som utgjort Ales luciatrupp och den glädje man skänkt alla som fått besök av Ales ljusdrottningar både luciatrupp såväl som de eldsjälarna som arrangerar.

Lilly Johannesson och Ragnar Otter – belöningsstipendium 2 500 kr

Med ett starkt engagemang i sitt lokalsamhälle, i det här fallet Alafors, har dessa Alebor arbetat hårt för att dokumentera i både text och bild en svunnen tid i Ale och ett samhälle långt ifrån det vi lever i idag. Historien är rötterna som vi kan växa och blomma ut med och att föra den här kunskapen vidare till yngre generationer är väl värt att uppmärksammas.

Johanna Dahlbäck – arbetsstipendium 15 000 kr

Med ett ben i Hålanda jorden och det andra i full språng ut i världen, är det roligt att uppmärksamma en ung människa med tydliga visioner kring sitt konstnärskap men också ett samhällsengagemang. De frågor som Johanna arbetar med är viktiga för hela vårt samhälle och vi hoppas att detta ska ge henne en liten skjuts på vägen i det fortsatt intressanta arbetet i kulturens tecken.

Kulturstipendiater 2016

Margareta Nilson – belöningsstipendium 5000 kr

Efter sin professionella gärning i kommunens tjänst fortsätter Margareta osjälviskt och engagerat, vilande på stor och gedigen kunskap, att erbjuda Aleborna fantastiska kulturupplevelser.

Qadir Akbari – belöningsstipendium 5000 kr

I kraft av sina gärningar där inget verkar omöjligt, sätter Qadir ett kreativt finger på vårt behov av nya impulser och insikter utanför det vi känner som typiskt svenskt och invant.

Nödinge Sockens Hembygdsförening - Belöningsstipendium 5000 kr

Bevarandet av kulturella miljöer är av stor vikt inte minst för barn och unga. Nödinge sockens hembygdsförening skapar genom sitt stora och ideella arbete förutsättningar för att lokala och viktiga delar av vår gemensamma kultur kan komma att gå i arv.

Kulturstipendiater 2015

Andreas Antelid – arbetsstipendium 9000 kr

Med ett outtröttligt engagemang och stor kunskap låter Andreas ständigt nya grupper ta del av vårt gemensamma kulturarv. Andreas sätter Ale kommun på kulturarvskartan nationellt såväl som internationellt.

Tobias Dahlin – arbetsstipendium 8000 kr

Med en nationellt erkänd talang för undervattensfotografering dokumenterar Tobias vår kommuns vackra undervattensvärld.

Ing-Britt Karlsson – belöningsstipendium 3000 kr

Genom sitt stora, långa och lustfyllda engagemang för sin hembygd bevarar Ing-Britt Ale kommuns vackra Prästalund för nuvarande och kommande generationer.

Kulturstipendiater 2014

Stewe Claeson – belöningsstipendium 10 000 kr

Stewe Claeson belönas för sitt långa arbete i litteraturen och bildningens tjänst. Som författare och översättare är Claeson välkänd och uppskattad i stora kretsar. I höst har han varit aktuell med sin senaste roman Komma nära som fått rosor för sitt starka och speciella språk.

Kilanda byalag – belöningsstipendium 10 000 kr

Med ett stort engagemang och hjärta har Kilanda byalag utvecklat den kulturhistoriska miljön i Kilanda till en mötesplats för hela kommunen. Under 25 år har man genom Kilanda marknad gett plats för såväl lokala hantverkare som föreningar och lyft fram det moderna jordbrukets roll i en levande kulturbygd.

Kulturstipendiater 2013

Margareta Bertling – belöningsstipendium 3 000 kr

Genom ett långt och engagerat konstnärskap har Margareta Bertling mött och inspirerat många Alebor, unga såväl som vuxna och därigenom spridit intresset för konst.

Anders Lundin – belöningsstipendium 3 000 kr

Med ett brinnande intresse för historia, händelser och personliga berättelser har Anders Lundin skapat ett levande tidsdokument för framtida generationer. Genom filmen ”Livet på Surte” synliggörs en viktig epok i Ales industrihistoria.

Mirna Ticona de Burman – arbetsstipendium 19 000 kr

I ett mångkulturellt konstprojekt kring identitet och kultur vill Mirna Ticona de Burman kunna berätta om människors drömmar i dialog med Alebor från olika delar av världen.

Rolf Mårtensson – arbetsstipendium 5 000 kr

För att anpassa sin spelstil efter barockens ideal och dess speciella uttryck vill Rolf Mårtensson bredda samt fördjupa sina färdigheter inom barockmusiken.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen