Länk till startsidan

Hederspriset

Ale kommuns hederspris för god samhällsinsats delas ut till personer eller organisationer som under det gångna året gjort något anmärkningsvärt för andra personer i deras närhet. Det kan vara i lokalområdet eller kommunen i stort. Priset delas ut vid kommunens nationaldagsfirande 6 juni.

Priset delas ut till en eller flera personer eller organisationer som genom sitt agerande varit ett gott föredöme för andra. Personerna ska bo eller verka i Ale kommun och ska vara över 25 år.

Juryn består av representant från kommunledningsförvaltningen samt kommunchef. Priset för 2023 års insatser delas ut i samband med kommunens nationaldagsfirande 6 juni 2024 av en representant från kommunfullmäktige.

Vet du någon som du anser skulle vara aktuell för priset? Någon som gjort något alldeles särskilt under året? Det kan vara en person i din närhet, en kompis, en släkting eller arbetskamrat. Alla nomineringar är välkomna!

Sista dag för nominering var 6 maj 2024.

Uppdaterades: 23 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen