Länk till startsidan

Ale vikingagård

Ale Vikingagård ägs av Ale kommun men drivs sedan 2016 av Byalaget, en intresseförening som har som mål att bevara vikingagården, sprida kunskap om vikingatiden samt ge allmänheten ett vackert och intressant resmål.

Replikation av en vikingabyggnad och barn utklädda i vikingakläder

Ale vikingagård. Foto: Allan Karlsson

Utgrävningar

Ett av de mest kända fynden från järnåldern är Äskekärrsskeppet som påträffades vid Göta älv i Äskekärrs by i Starrkärrs socken. Fyndet gjordes en vårmorgon år 1933 av Johan Andersson som höll på att rensa diken på sin gård. Spaden stötte emot något hårt i marken som visade sig vara ett skepp. Med hjälp av C14-metoden daterades det till 900-talet, vikingatid. Skeppet var långt och brett. Skeppstypen kallas för knarr och var ett handelsskepp. Äskekärrsskeppet finns att beskåda på Göteborgs stadsmuseum.

För att lyfta fram och öka kunskapen om vikingatiden i Götaälvdalen startade år 1999 projektet Ale i vikingatid. En vikingagård har sedan byggts upp på Häljereds marker i närheten av fyndplatsen. Långhuset har byggts helt i ek och med samma tekniker som man använde på vikingatiden. Inspirationen till bygget är hämtad från arkeologiska fynd i trakten samt från en utgrävd stormannagård på Tissö i Danmark. Ambitionen är också att skapa ett landskap runt gården som ger en bild av hur det kan ha sett ut under järnålderns slutskede.

Bakgrund

Initiativet till Ale vikingagård var två motioner i kommunfullmäktige om att Ale borde profileras utifrån sin vikingatida historia. Ett flertal EU-projekt kom till stånd och vi påbörjade bygget av Ale vikingagård 1999. Därefter har Ale kommun drivit vikingagården först inom utbildning- och kulturnämnden och därefter inom kommunstyrelsen. Slutligen beslutade kommunfullmäktige 2010 att överföra verksamheten till den nya kultur- och fritidsnämnden.

Sedan sommaren 2016 drivs Vikingagården av föreningen Ale Vikingagård-Byalaget.

​Hitta hit

Kollektivtrafik

Buss till hållplats Häljered, ta gångtunneln under E 45 och sväng höger på andra sidan. Sök lämpliga avgångar på Västtrafiks reseplanerare.

Bil

Från E 45 tag avfart 88, södra Älvängen, och följ skyltning till Vikingagården.

Vikingagården (karta) Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet

Området vid vikingagården är tillgängligt med rullstol, rullator och barnvagn men inte byggnaderna.

Öppettider

Ale Vikingagård-Byalaget på Facebook Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 22 juli 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen