Länk till startsidan

Artscape

Under våren 2019 skapade såväl svenska som internationellt ledande konstnärer en imponerande samling muralmålningar (stora väggmålningar utomhus) runt om i Göteborgsregionen, däribland Ale. På Ale bibliotek finns en bok om projektet att låna.

Konstverket "Bäckahästen" av Ola Volo, en väggmålning som föreställer varelsen bäckahästen

"Bäckahästen" av Ola Volo. Foto: Anna Johansson/Ale kommun

Ale en av de deltagande kommunerna

De offentliga konstverken baseras på både kända och mindre kända folksagor från världens alla hörn. Tolv kommuner i Göteborgsregionen medverkade i projektet, varav Ale kommun är en av de deltagande kommunerna. Projektet Artscape Saga genomfördes mellan den 27 maj och den 16 juni 2019.

Hit till Ale fick vi glädjen att hälsa två kvinnliga konstnärer välkomna – Ola Volo från Kazakstan och Felicia Gabaldon från USA - som uppförde varsin härlig, färgglad, fantasifull väggmålning på Södra Klöverstigen i Nödinge; "Bäckahästen" och "Sagan om gubben och gumman som skulle tjära månen". Artscape SAGA, workshopmålning

Hösten 2020 uppfördes en tredje målning i projektet. Motivet är skapat utifrån idéer som skolelever och invånare i Ale bidragit med och uppfördes i Bohus centrum av den Göteborgsbaserade konstnären Sagie.

Mer information om verken Länk till annan webbplats.

Snabba fakta om Artscape Saga

Artscape har tidigare genomfört större projekt i Malmö (2014), Göteborg (2016), Värmland (2017), men detta är första gången de har ett sammanhållande tema, nämligen folksagor. Konstnärer och sagor har valts av Artscape. Väggar har valts i samråd mellan Artscape, kommun och fastighetsägare.

Projektet finansieras med stöd av Svenska Postkodstiftelsen, Västra Götalandsregionen, utvecklingsmedel från Kultur- och fritidschefsnätverket i GR-kommunerna, Akzo Nobel, Sätt färg på, Nordsjö, Stavdal, hlstore.com, samt de tolv kommunerna i Göteborgsregionen (Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö.)

Den ekonomiska insatsen från varje kommun är 200 000 SEK + kostnad för bygglov och eventuella kringarrangemang. I Ale har bygglov sökts och bekostats av Alebyggen. Summan om 200 000 kr har bekostats av de investeringsmedel för offentlig konst som ligger budgeterade hos Kultur- och fritidsnämnden.

I överenskommelsen med kommunerna tar Artscape på sig att:

  1. uppföra tre konstverk (två större och en mindre fasadmålning)
  2. anlita konstnärer och välja folksagor till respektive vägg
  3. ta alla kostnader i anslutning till uppförandet av målningarna (konstnärsarvode, resor, boende, mat, färg, skylifts, etc.)
  4. marknadsföra kommunens deltagande i projektet i pressmeddelanden, sociala kanaler, trycksaker, etc.
  5. efter projektets genomförande producera och distribuera en sagobok där väggmålningarna presenteras med tillhörande saga.

Artscape Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen