Länk till startsidan

LUPP – ungdomsundersökningen

I Ale vill vi ta ungdomars åsikter på allvar. Du som ung i Ale har viktig kunskap kring hur det är att leva som ung i Ale. Därför genomför vi undersökningen LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) i samarbete med MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) vart tredje år.

En viktig del av folkhälsoarbetet

Undersökningen grundar sig i en enkät som fylls i av ungdomar i årskurs 7-9 samt de som går i andra året på gymnasiet.

Arbetet med att använda resultatet av LUPP i skolor och förvaltningar pågår kontinuerligt. LUPP är samtidigt ett viktigt verktyg för att påverka ungas situation till det bättre och är därför en viktig del av folkhälsoarbetet i kommunen och ingår i samverkansforumet "Tidiga samordnade insatser för barn, unga och familj (TSI)".

Genom LUPP får Ales invånare, tjänstepersoner och politiker större kännedom om ungas erfarenheter i kommunen och därmed större möjligheter att utifrån kunskap förbättra ungas situation i Ale. Resultatet ger även ett underlag i samtal mellan den kommunala organisationen, de politiska partierna och ungdomar för ökad samsyn kring ungas livssituation i kommunen. Att regelbundet genomföra LUPP gör det möjligt att jämföra resultaten över tid och identifiera behovsområden tillsammans med övriga undersökningar och uppföljningsdokument.

LUPP 2023

Under hösten 2023 genomfördes LUPP. Då hade alla ungdomar som gick i årskurs 7-9 och andra året på gymnasiet möjlighet att svara på cirka 70 frågor kring sin vardag. Frågorna ställdes utifrån 6 olika teman: Fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Vad blev resultatet från LUPP 2023?

Resultatet är sammanställt i en rapport som du kan läsa här. Rapporten är framtagen av Göteborgsregionen, FoU väst och lanseras under våren 2024. Under våren kommer också arbetet med analys av resultatet påbörjas för att se hur vi i Ale kommun kan arbeta vidare.

Resultatet används som ett dialogverktyg för att ungdomar, tjänstepersoner och politiker ska få en gemensam utgångspunkt för att diskutera hur man kan jobba med frågorna som kommit fram.

Om du som ungdom vill påverka hur det är att leva i Ale eller engagera dig i vad kommunen gör för unga, kan du kontakta ungdomscoacherna eller läsa mer kring ungdomsinflytande redan nu.

Resultat från tidigare års LUPP-undersökningar

Även under 2007, 2010, 2013, 2017 och 2020 har Luppundersökningar genomförts i Ale. Under "Relaterad information" hittar du resultatet från dessa undersökningar. 2023 års enkät besvarades av eleverna i årskurs 7-9 samt andra året på gymnasiet.

LUPP-rapporter

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 24 april 2024
Informationsägare: Kommunikationsenheten