Länk till startsidan

Så kan du påverka

Ibland känns det som att vuxna inte lyssnar på ens åsikter, men det är kommunens skyldighet att lyssna och ta reda på vad unga tycker. IAle har du som är ung stor möjlighet att påverka din kommun och ditt liv.

Påverkanstorg

En gång om året är det Påverkanstorg som är speciellt till för ungdomar. Då får alla ungdomar i Ale möjlighet att träffa till exempel politiker, personal från kommunen och chefer för att prata om och diskutera olika saker som man själv tycker är viktiga. I samband med Påverkanstorg väljs också representanter till ungdomsrådet.

Påverkanstorg

Ungdomsrådet

När politiker i Ale tar beslut om olika saker som rör ungdomar frågar de först ungdomsrådet vad de tycker. När du är med i ungdomsrådet får du alltså träffa politiker och föra fram Ales ungdomars åsikter om olika frågor. Ungdomsrådet kan också skicka åsikter direkt till de som jobbar i kommunen och till politiker.

Ungdomsrådet väljs varje år i samband med Påverkanstorg (läs ovan). Du kan nominera dig själv för att kunna bli vald.

Ungdomsrådet

Påverka på din mötesplats

I Ale har vi tre mötesplatser för unga; Arken, La Plaza, och Ungkan. Där får du som är ungdom påverka både hur lokalen ser ut och vad det finns för aktiviteter. Prata med en ungdomscoach om du vill påverka.

Mötesplatser för unga

Din idé - skicka din åsikt direkt

I appen Ung i Ale har som du är 13-20 år möjlighet att skicka en idé, tanke eller åsikt direkt till ungdomsverksamheten. Inne i appen hittar du en funktion som heter Din idé och där kan du fylla i formuläret direkt. I appen hittar du även kontaktuppgifter till alla ungdomscoacher som jobbar i kommunen.

Ladda ner appen Ung i Ale Länk till annan webbplats.

Elevråd

På högstadieskolorna finns det elevråd som träffas och pratar om skolan och ger olika förslag på förändringar och på olika sätt engagerar sig för sin skolmiljö. Prata med någon av dina lärare för att få mer information om vad det finns för elevråd och intressegrupper på just din skola.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund sker under kommunfullmäktiges möten. Man kan säga att kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De har möte ungefär en gång i månaden. Mötena är öppna för alla att vara med på och i slutet av mötet finns en speciellt avsatt tid då man som kommuninvånare får ställa frågor till kommunfullmäktige – den stunden kallas allmänhetens frågestund. Frågorna man ställer måste ha att göra med något som fullmäktige har pratat om på mötet. Man kan också skicka in sin fråga i förväg.

Allmänhetens frågestund

Uppdaterades: 23 oktober 2023
Informationsägare: Kommunikationsenheten