Länk till startsidan

Tvärballa bankomaten – sök pengar

Är du mellan 13 och 20 år och bor i Ale kommun så har du chansen att söka pengar ur Tvärballa bankomaten för att göra verklighet av dina idéer och drömmar om din fritid.

Hur söker jag pengar?

Du söker genom att fylla i ansökningsformuläret längst ned på sidan.

För att det ska vara rättvist finns det regler för Tvärballa bankomaten. Läs igenom punkterna nedan innan du skickar iväg din ansökan så att du följer reglerna. Annars är risken stor att din ansökan inte blir beviljad, alltså inte godkänd.

Vem kan söka?

  • Alla ungdomar som är 13–20 år och bor eller går i skola i Ale kommun kan söka. Även du som går i sjuan men som ännu inte fyllt 13 år kan söka.
  • Vuxna över 20 år kan inte söka.
  • Föreningar, politiska partier och företag kan inte söka. Det gäller även politiska ungdomsförbund och ungdomsföreningar.

Detta kan du söka för

  • Du kan söka för allt som har att göra med fritidsaktiviteter som du vill skapa för dig själv och andra ungdomar. Det kan vara små eller stora aktiviteter.
  • Det finns ingen maxgräns eller minimigräns för vad man kan söka.
  • Du måste kunna visa på att just din/er aktivitet är någonting som kräver att ni själva är med och planerar och håller i.
  • Du kan söka för aktiviteter för en sluten grupp eller för aktiviteter som riktar sig till alla ungdomar i hela Ale. Men det är större sannolikhet att aktiviteten beviljas om det riktar sig till många ungdomar.

Detta kan du inte söka för

  • Aktiviteter som inte kräver att du som ungdom är med och organiserar/planerar.
  • Skolaktiviteter (till exempel klassresor).

Övriga regler

Du kan aldrig söka för att få pengar eller saker "i egen ficka". Pengarna ska gå till fritidsaktiviteter.

Det är endast tillåtet med en ansökan per aktivitet.

All eventuell vinst går tillbaka till Tvärballa bankomaten om det inte framgår något annat i ansökan. Det är dock tillåtet att söka pengar för att göra ett arrangemang som ska dra in pengar till en ny aktivitet efteråt.

Ansökningsformulär


Förnamn, ålder och boendeort för alla som är med och söker. Tänk på att ni måste vara 13-20 år och bo eller i gå i skola i Ale för att få söka.

Svaret på er ansökan kommer att skickas till den här e-postadressen.

Om ni inte har en ungdomscoach som hjälper er kommer ni att få det om ansökan blir godkänd.

Beskriv er aktivitet med cirka en mening.

Vilka är aktiviteten för? Har ni till exempel en åldersgräns? Hur många kan vara med?

Hur går aktiviteten till? Datum? Tider? Vad ska hända? Vad behöver du/ni göra före och efter aktiviteten? Vad har du/ni för uppgifter på aktiviteten?

Lokal? Utrustning? Personal? Annat? Skriv ned allt som ska köpas in och hur mycket det kostar.

Är ni som söker en förening, företag eller politiskt parti/ungdomsförbund? * (obligatorisk)
Är ni som söker en förening, företag eller politiskt parti/ungdomsförbund?Är er idé en skolaktivitet? * (obligatorisk)
Är er idé en skolaktivitet?Har ni sökt/fått pengar på något annat sätt? * (obligatorisk)
Till exempel andra bidrag eller sponsring.
Har ni sökt/fått pengar på något annat sätt?
Skriv var ni har sökt ifrån, hur mycket pengar ni har fått och ifall ni har fått svar på era ansökningar. Skriv också om ni har fått sponsring.

Uppdaterades: 23 oktober 2023
Informationsägare: Kommunikationsenheten