Länk till startsidan

Fältsekreterarna

Fältsekreterarnas mål är att kommunens unga ska ha en bra tonårstid. De finns ute bland barn och ungdomar för att ge råd och stöd både individuellt och i grupp.

Två personer tittar ut över Göta älv. På jackryggarna står det Fält Ale Fritid

Foto: Ale kommun.

Fältsekreterarna arbetar uppsökande, relationsskapande och förebyggande samt erbjuder barn och ungdomar frivilligt stöd.

Uppsökande arbete

Det uppsökande arbetet består av att vara ute i ungdomsmiljöer, både dag- och kvällstid, vardagar och helger för att stötta och skapa goda relationer till barn och ungdomar som riskerar att fara illa på olika sätt.

Fältgruppen arbetar också vid evenemang såsom skolavslutningar, högriskhelger och andra tillställningar som sker i kommunen.

Fältsekreterarna har tystnadsplikt men också anmälningsskyldighet, vilket innebär ett ansvar att agera i de fall en befarar att ett barn eller en ungdom far illa.

Förebyggande arbete

Fältgruppens förebyggande arbete bygger på samverkan med andra aktörer som skolor, socialtjänst, polis och föreningar. Skolverksamheterna i Ale kommun är en arena där fältsekreterarna vistas mycket för att skapa goda relationer till barn, ungdomar och pedagoger.

Fältgruppen arbetar också med olika typer av material/lektioner som sedan kan implementeras i Ale kommuns skolverksamheter i en samverkan med skolverksamhetens elevhälsoteam. Fältgruppen medverkar också på föräldramöten om skolverksamheten har det behovet för att informera om ungdomstrender och frågor som rör droger och riskmiljöer.

Frivilligt stöd

Fältsekreterarna arbetar också rådgivande och ger stöd till unga och deras föräldrar om behovet finns. Stödet som erbjuds kan bestå av enskilda samtal eller i mindre grupp, alternativt hjälp till rätt instans.

Följ oss på sociala medier

Syftet med att vi finns på Facebook och Instagram är att nå ut till er ungdomar/föräldrar/invånare och informera vad som händer inom vår verksamhet. Vi använder inte chatt- eller meddelandefunktion för att följa Ale kommuns riktlinjer gällande sociala medier.

För dig som vill chatta med oss finns Fältchatten.

Fältgruppen Ale på Facebook Länk till annan webbplats.

Fältgruppen Ale på Instagram Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Vi vet att det finns mycket som en tonåring funderar kring. Har du frågor, funderingar och behöver en vuxen att prata med så är du alltid välkommen att kontakta oss. Du kan kontakta oss på telefon, e-post eller anonymt på Fältchatten.

Kontakt

Fältsekreterarna

Samordnande Fältsekreterare

Louisa Åsén

Telefon 0704-32 09 58

E-post louisa.asen@ale.se


Fältsekreterare

Marcus Särefjord

Telefon 0704-32 09 59

E-post marcus-sarefjord@ale.se


Fältsekreterare

Matilda Arvidsson Wallin

Telefon 0737-73 12 43

E-post matilda.arvidsson-wallin@ale.se


Fältsekreterare

Per Åsén

Telefon 0704-32 01 15

E-post per.asen@ale.se

 

Fältsekreterare

Ida Sahlén

Telefon 0702-29 38 70

E-post ida.sahlen@ale.se

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Uppdaterades: 29 januari 2024
Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen