Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Ny budget för Ale kommun

Kommunfullmäktige har beslutat om budget för 2025-2028.

<none>

Foto: simple.scandinav.se/Scandinav

Budget är den ettåriga politiska planeringsprocessen i kommunen. I processen sätter kommunfullmäktige inriktning och mål, fastställer budget samt följer upp resultat och ekonomi genom delårs- samt årsbokslut. Inom ramen för denna process kan också fullmäktige uppdra åt nämnderna att genomföra särskilda satsningar.

Om ekonomi och budget i Ale kommun

Alesamverkans mål och budget 2025-2028. Länk till annan webbplats.


Informationsägare: Kommunikationsenheten