Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Så här gör du med invasiva växter

Det finns flera invasiva växter i Ale kommun som hotar att slå ut vår inhemska flora och skapa problem för insekter och pollinerare. Nu behöver vi din hjälp med att rapportera in och minska spridningen.

Kvinna står bland blommor

Foto: Ivar Huntington/ Ale kommun

Det finns flera invasiva växter i Ale kommun som hotar att slå ut vår inhemska flora och skapa problem för insekter och pollinerare. Det handlar framförallt om jättebalsamin och jätteloka. Om du ser dem, rapportera in till www.invasivaarter.nu Länk till annan webbplats. så kan vi tillsammans få mer kunskap om var de finns och större möjlighet att bekämpa dem.

Du kan också själv klippa av blommor och frökapslar och lämna in gratis på Sörmossens återvinningscentral i Bohus. Om det inte är så mycket går det också bra att slänga som brännbart i hushållssoporna. Tillsammans kan vi minska spridningen av invasiva växter och stärka den biologiska mångfalden.

Här kan du läsa mer om hur du tar hand om invasiva växter.

Informationsägare: Kommunikationsenheten