Länk till startsidan

Hur man fakturerar kommunen

Här finner du som leverantör till Ale kommun viktig information om hur fakturor ska skickas till oss.

Lagkrav på att skicka elektroniska fakturor

Det är lagkrav på att du som leverantör ska skicka elektroniska fakturor (e-fakturor) till offentlig sektor. Observera att PDF-fakturor inte är e-fakturor och därmed inte godkända enligt de nya lagkraven.

Lagen gäller inte inköp som görs på ramavtal utfärdade före 1 april 2019. I dessa fall kan du som leverantör fortsätta skicka fakturor enligt tidigare överenskommelser under hela avtalstiden.

Betalningsvillkor

Ale kommun tillämpar alltid 30 dagars betalningsvillkor från fakturadatumet, såvida inte annat särskilt avtalats med leverantören.

SVE-faktura eller Peppol

Ale kommun tar emot elektroniska fakturor i format SVE-faktura eller Peppol.

Ansvarskod och obligatoriska uppgifter

Ansvarskod/referenskod

Alla fakturor som skickas till Ale kommun ska ha giltig fakturareferens. Fakturareferensen ska bestå av en 4-siffrig ansvarskod. Beställaren ska ange korrekt ansvarskod vid beställning och leverantören ansvarar för att denna finns med på korrekt faktura. Fakturor utan eller med felaktig referens kan komma att avisas.

Obligatoriska uppgifter på fakturan

Följande information ska finnas med på fakturor till Ale kommun:

 • 4-siffrig ansvars-/referenskod
 • Bankgiro eller plusgiro
 • Organisationsnummer
 • Fakturanummer eller OCR-nummer
 • Fakturadatum
 • Faktureringsadress
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp samt momssats
 • Momsregistreringsnummer
 • Tydligt framgå vad fakturan avser

Om någon av ovan obligatoriska uppgifter saknas skickar vi tillbaka din faktura. Du får då skicka en ny fullständig faktura.

SVE-faktura

Samarbetsavtal med Swedbank krävs

Vid utskick av SVE-faktura krävs att ert företag använder en fakturaväxel som har samarbetsavtal med Swedbank. Idag samarbetar Swedbank med följande fakturaväxlar/VAN:

 • Swedbank
 • Handelsbanken
 • Nordea
 • SEB
 • Danske Bank
 • Tieto
 • CGI (fd Logica)
 • Posten/Strålfors
 • OpusCapita (fd Itella)
 • Pagero
 • InExchange
 • Basware
 • Evry
 • Visma Proceedo
 • Kofax (fd Lexmark/Expert Systems)
 • Intrum Justitia
 • Scancloud
 • CrediFlow
 • Palette
 • EDISolutions
 • Sproom
 • Logiq
 • TrueCommerce
 • eBuilder
 • Compello
 • Liaision Technologies

Våra uppgifter vid SVE-faktura:

Operatörsadress SWEDSESS
E-adress 2120001439

Peppol BIS Billing

Våra uppgifter vid fakturering via peppol
Peppol-ID 0007:2120001439

Tagg för att få referensen i rätt fält vid fakturering via peppol
<Invoice><cbc:BuyerReference>

Information om fakturering via Peppolformatet Länk till annan webbplats.

Pappersfaktura

Om pappersfaktura sänds gäller följande adress:

Ale kommun
Redovisningsenheten
449 80 Alafors

Faktura via e-post

Vi tar inte emot faktura via e-post. Ale kommun tar endast emot leverantörsfakturor enligt ovanstående alternativ.

Frågor?

Vid frågor kontakta redovisningsenheten via Kontaktcenter, telefon 0303-70 30 00, e-post kommun@ale.se.

Mer information

Om fakturor, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Om krav på e-handel vid upphandling av varor och tjänster

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 30 oktober 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen