Länk till startsidan

Dina rättigheter i arbetslivet

När man är ung och börjar arbeta eller praktisera så är det extra viktigt att känna till sina rättigheter ute på arbetsplatsen.

Om du är minderårig, alltså under 18 år, så finns särskilda regler. Vissa regler gäller olika beroende på hur gammal du är. Det kan vara till exempel hur länge du får jobba på kvällen eller vilka arbetsuppgifter du får ha.

Du har rätt till introduktion och handledning

När du börjar ett nytt jobb är det mycket som är nytt. Därför är det viktigt att du får en ordentlig introduktion där du får reda på dina arbetsuppgifter och vilka risker som finns. Är du under 18 ska du dessutom ha en handledare som du kan vända dig till.

Din chef ansvarar för arbetsmiljön

Den som är chef på arbetsplatsen ska se till att arbetsmiljön är bra. Säg ifrån om du upptäcker något som kan skada dig eller någon annan, så att chefen kan göra något åt det.

För att du ska kunna jobba säkert ska chefen alltid tänka på dina förutsättningar. Du ska få arbetsuppgifter som du kan göra på ett säkert sätt. Du som är under 18 år ska till exempel inte lyfta för tungt eller vara i situationer som kan vara osäkra eller riskfyllda.

Mer information om dina rättigheter

Ovanstående text är hämtad från Arbetsmiljöverket. Mer information om dina rättigheter som ung i arbetslivet finns på deras webbplats Unga i arbetslivet, Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats.

Uppdaterades: 25 september 2023
Informationsägare: Kommunikationsenheten