Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Kort väntetid med ändrad metod

Nytt sätt att arbeta fick bort köerna för samarbetssamtal för separerade föräldrar. Den gamla kötiden på ett par månader är nu max två veckor.

Barn sitter på mans axlar.

Foto: Anne Dillner/Scandinav.

– Motivationen som finns när föräldrarna gör ansökan finns förhoppningsvis kvar när vi kommer in tidigare, säger familjerättssekreterare Aron Alpner.

Om föräldrar som inte längre lever tillsammans är oense om hur barnen ska ha det kan de få hjälp av socialförvaltningen. Samarbetssamtal är en viktig del av arbetet för att föräldrarna ska komma överens. Samtalen är kostnadsfria och syftet är att föräldrarna ska kunna samarbeta kring barnen och hitta bra lösningar för dem.

Jobbar på annat sätt

– För att få bort vår kö har vi valt att avsätta en eftermiddag varje vecka där vi alla fyra familjerättssekreterare är tillgängliga för att ta nya samarbetssamtal. Idén kring det nya arbetssättet kom från oss som arbetar med detta dagligen, berättar familjerättssekreteraren Sabine Issa.

De separerade föräldrar som ser ett behov av att få stöd från kommunen kan göra en gemensam ansökan om samarbetssamtal.

– När de gemensamt gör ansökan är de ofta motiverade. Det är därför positivt att vi med vårt nya arbetssätt kommer in tidigare i deras konflikt. I stället för att de får vänta i månader så får föräldrarna veta att de snart har en tid, säger Aron Alpner.

Många uppgifter kring familjen

Utöver samarbetssamtal jobbar familjerätten till exempel med att fastställa föräldraskap i mer komplicerade fall eller om föräldrarna inte själva registrerat föräldraskapet hos Skatteverket inom två veckor från födseln. Familjerätten handlägger också på uppdrag av tingsrätten ärenden som gäller vårdnad, boende och umgänge. De arbetar även med adoptionsärenden och har flera andra uppdrag som rör familjer.

Informationsägare: Kommunikationsenheten