Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Översvämningar har blivit vanligare i Ale kommun

Ale kommun har under de senaste åren sett att översvämning blivit allt vanligare under sommarmånaderna. De flesta av översvämningarna på sommaren beror på skyfall och sker därför väldigt hastigt. Som fastighetsägare är det viktigt att ha beredskap och kontakta kommunen när det behövs.

Foto: Mostphotos

För att skydda din fastighet kan du förbereda dig genom att ta reda på om ditt område varit översvämmat tidigare och kontrollera hur vattennivån är under normala förhållande. Du kan också håll dig uppdaterad via kommunens webbplats och följa väderläget via SMHI.

Mikaela Concha Velasquez som arbetar med vatten och avlopp i Ale kommun lyfter vikten av att i vissa fall kontakta kommunen om du drabbas av en översvämning.

– Har du kommunalt vatten och avlopp och det börjar trycka upp vatten via en golvbrunn eller något annat avlopp ska du alltid kontakta oss på VA-drift. Då får vi möjlighet att komma ut och åtgärda eventuella stopp eller andra driftstörningar på ledningsnätet, säger Mikaela Concha Velasquez, miljö- och kvalitetsingenjör i Ale kommun.

Misstänker du att översvämningen orsakades av fel på det kommunala ledningsnätet kan du efter det akuta skeendet också göra en anmälan till kommunen för att eventuellt få ersättning för dina skador.

Ett varmare klimat förväntas ge förändringar i nederbördsmönstren med fler extrema regn och därmed fler skyfall. SMHI:s definition av skyfall är minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut.

Ale kommun har områdesansvaret i kommunen och arbetar aktivt med klimatanpassningar för att minska risken för översvämningar. I detta arbetar man med klimatanpassning i planering av ny bebyggelse och genom en riskbedömning av den redan byggda miljön i översiktsplaneringen.

– Vi arbetar också med att se över dagvattensystemet genom att separera dagvattnet från spillvattenledningen för att minska belastningen i ledningsnätet. Risken för översvämningar minskar genom att minska belastningen. Kommunen ansvarar för att bygga ut dagvattensystemet men det är fastighetsägarnas ansvar att koppla på sitt drän- och dagvatten till systemet, säger Mikaela Concha Velasquez.

Så kontaktar du VA-drift

Vid fel på den kommunala VA-ledningen kan du kontakta VA i Ale kommun via kontaktcenter som du når på telefon 0303-70 30 00. Efter kontorstid kan du kontakta SOS Alarm på telefon 031‑703 14 37.

Så gör du en anmälan om VA-skador

Misstänker du att översvämningen orsakades av fel på det kommunala ledningsnätet kan du göra en anmälan till kommunen. Anmälan gör du skriftligt och skickar in via e-post eller post.

Blankett på sidan om översvämningar

Tips för dig som fastighetsägare

  • Kontrollera din försäkring
  • Följ väderleksrapporten
  • Ha koll på vattennivån
  • Kontrollera stuprör, brunnar och dräneringsrör
  • Se till att marken lutar bort från huset
  • Skaffa pumpar
  • Ha en avstängningsbar golvbrunn, back-ventiler på avlopp, pluggar för ledningar till tvättställ och vattentätt lock över toaletten
  • Flytta upp värdefulla föremål högre upp i huset
  • Prata med dina grannar, känner dom till tidigare översvämningar? Hur kan ni hjälpas åt?

Informationsägare: Kommunikationsenheten