Ansökan ÅVC-KORT-Hushåll
Nyansökan (har ej kort sedan tidigare) Ersättningskort vid förlust av tidigare utställt kort 125:-
Extrakort 125:-

Jag intygar att de uppgifter som jag lämnat för att få Ale kommuns ÅVC kort är korrekta och fullständiga. Jag har tagit del av de villkor som gäller för Sörmossens ÅVC och förbinder mig att följa dessa vid besök på ÅVC. ÅVC kortet är en värdehandling och ska förvaras säkert.
Hushåll i Ale kommun

För att få ett kort behöver ditt hushåll betala renhållningsavgift till Ale kommun.
Om du bor i lägenhet/bostadsrätt/samfällighet kan det vara hyresvärd/förening som betalar avgiften. Därför är det viktigt att du fyller i alla fält.

Om du är nyinflyttad till kommunen kan vi utfärda ÅVC-kort efter att du har registrerat dig för sophämtning hos Renhållningen.

För boende i lägenhet gäller att folkbokföringsadressen måste hunnit registreras hos folkbokföringen.

Övrig information: Förlustanmälan kan göras till Kontaktcenter (gäller även företagskort)