Ansökan ÅVC-KORT-Företag
Nyansökan (har ej kort sedan tidigare) Ersättningskort vid förlust av tidigare utställt kort
Extrakort
Jag intygar att de uppgifter som jag lämnat för att få Ale kommuns ÅVC kort är korrekta och fullständiga. Jag har tagit del av de villkor som gäller för Sörmossens ÅVC och förbinder mig att följa dessa vid besök på ÅVC. ÅVC kortet är en värdehandling och ska förvaras säkert.
Vilkor för ÅVC-Kortet Om ditt företag vill ha ÅVC-kortet måste företagets organisationsnummer anges i ansökan. Kortet får användas av alla medarbetare vid företaget. Vill man ha ett extra kort kostar detta f.n. 100 kr (plus moms). Besöksavgifter faktureras till uppgiven företagsadress. Vid eventuell nedläggning av företaget ska detta anmälas till Renhållningen. Betalningsvillkor 30 dagar. Förlorat kort ersätts mot gällande avgift. Verksamheter och företag debiteras en kostnad på 200 kr per besök. Varje besök faktureras i efterskott med 200 kronor exkl. moms, 250 kronor inkl moms.

Tänk på att kortet är en värdehandling

Villkor för företag Företagskortet får endast användas av anställda i företaget. Endast fordon med en tjänstevikt på max 3,5 ton får besöka centralen. Vid företag där större mängder verksamhetsavfall uppkommer (t ex byggavfall och schaktmassor), eller om ni har farligt avfall, hänvisas till företag i avfallsbranschen.

Övrig information Eventuell förlust av kort anmäls snarast till Renhållningens kundtjänst på 0303-33 01 08. Renhållningen kan utan föregående meddelande ändra villkoren för kortet.