Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Väg- och anläggningsarbetare

Som väg- och anläggningsarbetare kan du ha många olika arbetsuppgifter. Du kan få göra allt från att bygga motorvägar till att anlägga gräsmattor. Din arbetsgivare kan vara stat, kommun eller privata företag. Många arbeten syftar till att förbättra infrastrukturen som att bygga broar, ledningar för fjärrvärme och vatten eller lägga nya spår för tåg.

Vid vägbyggen är schaktning, rörläggning och asfaltläggning exempel på vanliga arbeten. Många väg- och anläggningsarbetare väljer att specialisera sig och jobbar enbart med underhåll av ledningsnät under gator och vägar eller med nyanläggning av asfalt.

Andra arbetsuppgifter kan vara att anlägga utemiljöer, t.ex. gräsmattor, sten- eller plattgångar. I arbetet används många olika typer av maskiner – allt från tunga anläggningsmaskiner till tekniskt avancerade specialinstrument för mätning. Ofta används tunga material och det är viktigt att du vet hur arbetet planeras, så att maskiner och hjälpmedel utnyttjas på bästa sätt.

En god grundfysik underlättar arbetet som ibland kan vara fysiskt krävande.

Utbildningen

Du läser på heltid två terminer med schemalagd utbildning en dag per vecka. Den praktiska grundutbildningen gör du ute på ett anläggningsföretag, de övriga fyra dagarna.
Resor till och från din APL-plats får du bekosta själv.

Komvux i Ale kommun är godkända av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) som behörig utbildningsgivare. Efter avslutad och godkänd utbildning för du lärlingsbok då du anställs på ett kollektivanslutet företag. För att få yrkesbevis krävs 5 800 timmar.

Arbetsmarknad

Byggkonjunkturen är fortsatt mycket stark och byggandet har ökat under flera års tid. Bristen på bostäder är stor i hela landet och en växande befolkning leder till att behovet av bostäder, lokaler och anläggningar ökar ytterligare. Samtidigt är behoven av upprustning stor. Efterfrågan på anläggningsmaskinförare ökar i takt med det ökande byggandet. Bristen är stor sedan tidigare och tillgången på anläggningsmaskinförare förväntas därmed inte vara tillräcklig för att möta efterfrågan det närmaste året.

Förkunskaper

Godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk samt Matematik på grundskolenivå.

Mer information om och ansökan till utbildningen på GRvux.selänk till annan webbplats
länk till annan webbplats

Kurs

Kurskod

Poäng

Anläggningsprocessen

ANLANS0

200

Anläggning 1

ANLANL01

100

Anläggning 2

ANLANL02

200

Anläggning stensättning

ANLANG0

100

Anläggning ledningsbyggnad

ANLANÄ

200

Anläggning vägbyggnad

ANLANN0

100

Anläggning – gröna ytor

ANLANL0

200

 

 

Kontakt

Kontaktpersoner

Rektor
Anders Hedman
E-post: anders.hedman@ale.se

Expedition
Gunilla Johansson
E-post: gunilla.johansson@ale.se

Studie- och yrkesvägledare
Dan Andersson
E-post: dan.andersson@ale.se

Postadress
Ale kommun
Komvux
449 80 Alafors

Hitta hit
Ledetvägen 4, Alafors
Visa på kartalänk till annan webbplats

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-05-18