Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Studieformer

För att du ska nå ditt studiemål behöver du planera hur du ska studera. En studieplanering gör du tillsammans med studie- och yrkesvägledaren på komvux i din hemkommun.
Du kan välja att studera på en av tre olika studieformer; schemalagd undervisning, vissa kurser med flexibelt studieupplägg (flex) eller på distans.

Fördjupad studieplan i varje kurs

Utifrån dina mål planerar du med din lärare hur du ska genomföra dina studier. Det ni bestämmer skriver ni i en individuell fördjupad studieplan (IFS).  

Ni kommer bland annat att diskutera om du är van att studera självständigt eller om du behöver mer regelbundet stöd av lärare och kurskamrater.

Datorstöd genom en lärplattform

Skolan har datorstöd genom en lärplattform (It´s learning) på internet där du kan:

  • Arbeta med dina uppgifter.
  • Lämna in dina uppgifter.
  • Kommunicera med lärare och andra studerande via e-post och webb.
  • Ta del av inspelade föreläsningar.

Schemalagd undervisning

Att studera schemalagt innebär ett mer traditionellt studiesätt med schemalagda lektioner varje vecka. Eleven förväntas vara närvarande och aktivt delta i lektionerna som en del av utbildningen. Lektionerna kan innehålla genomgångar, gruppdiskussioner, laborationer, seminarier, studiebesök och examinationer av olika slag samt andra för ämnet lämpliga inslag.

Flex - flexibel studieform

Att studera på flex innebär ett stort egenansvar för eleven och att själv se till att studierna blir genomförda efter den individuella studieplanen. Här kombineras några obligatoriska lektioner (olika antal för olika kurser) med handledningstid (en eller flera tider finns att tillgå varje vecka) samt självstudier.

Det är viktigt att poängtera att lektion och handledningstid inte är samma sak och att de inte ersätter varandra. Handledningstiden är inte obligatorisk men en kontinuerlig närvaro krävs och de skall ske en överenskommelse mellan elev och pedagog om hur ofta eleven skall vara närvarande.

Vid flexstudier följer du den studieplan du och din lärare gjort tillsammans och där används en pedagogisk plattform.

Distansstudier

Vi erbjuder dig möjligheten att läsa på distans. Distansstudier genomförs av ett externt utbildningsföretag Hermods på uppdrag av komvux i Ale kommun.

Kontinuerlig antagning tillämpas. Studietiden är individuell och fastställs i samråd med vår studie- och yrkesvägledare. Mer information om distansstudier hittar du i vänstermenyn.

Vilken studieform passar dig bäst?

Du kan välja lärarledd undervisning eller flexibel studieform, alternativt kombinera de båda studieformerna. Du kan till exempel studera vissa delar av kursen i grupp och andra delar självständigt. Oavsett studieform har du alltid tillgång till lärare, handledning och datorstöd.

Kontakt

Rektor
Anders Hedman
E-post: anders.hedman@ale.se

Expedition
Gunilla Johansson
E-post: gunilla.johansson@ale.se

_________________________________

Postadress
Ale kommun
Komvux
449 80 Alafors

Studie- och yrkesvägledare
Dan Andersson
E-post: dan.andersson@ale.se

Per-Erik Lindenau
E-post: per-erik.lindenau@ale.se

_________________________________

Hitta hit
Ledetvägen 4, Alafors
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den