Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Att söka till Komvux

Funderar du på att studera på komvux så behöver du en individuell studieplan som du tar fram tillsammans med studie- och yrkesvägledaren.

Kvinna sitter vid dator

Individuell studieplan

Alla som studerar inom vuxenutbildningen (komvux) ska ha en individuell studieplan. Studieplanen visar vad du måste läsa för att nå ditt studiemål.
Gör din studieplan innan din ansökan för att undvika felval. Om du inte hunnit göra din studieplan innan ansökan så ska du kontakta studie- och yrkesvägledaren för att göra en studieplan så snart du kan. 

Studie- och yrkesvägledaren kan också ge dig information om olika utbildningsvägar, studiefinansiering, behörighetskrav och betyg.

Studiestöd under studietiden - CSN

CSN - Centrala studiestödsnämnden, kan ge dig ekonomiskt bidrag under studietiden. Du kan utöver bidrag ansöka om studielån från CSNlänk till annan webbplats. Studielånet ska du betala tillbaks när du är klar med dina studier. 

Du som är mellan 25 och 56 år och varit arbetslös en längre tid, kan i vissa fall söka Studiestartstödlänk till annan webbplats för arbetslösa som enbart är bidrag.

Läs mer om de olika studiestöden på csn.selänk till annan webbplats eller kontakta på CSN för mer information.

Studieomfattning och studietakt

Alla kurser har poäng som anger studieomfattningen.  Studieomfattningen visar hur mycket studietid du måste lägga ner för att klara kursen.
För att få studiestöd på heltid från CSN så krävs det att du läser 20 poäng per vecka.

För mer information, kontakta CSNlänk till annan webbplats.

Studera i annan kommun

Om du vill studera gymnasiekurser i en annan kommun än den där du är skriven i måste din hemkommun bevilja ansökan. Grundläggande kurser (grundskolan) kan du däremot läsa i vilken kommun du önskar.

Du är skriven i annan kommun och vill läsa i Ale

Är du sökande från en annan kommun inom Göteborgsregionen (GR) så skickas en förfrågan automatiskt till din hemkommun om din ansökan ska beviljas.
Är du sökande från en kommun utanför Göteborgsregionen (GR) så ska du själv skicka en kopia på din ansökan till din hemkommun.
När din hemkommun godkänt din ansökan kan den behandlas i Ale.

Du är skriven i Ale och vill läsa i annan kommun

Är du folkbokförd i Ale och söker gymnasiekurser till en annan kommun inom Göteborgsregionen (GR) så skickas förfrågan automatiskt till Komvux Ale för beslut om din ansökan ska betalas av Ale kommun.
Du måste ha gjort en studieplan i din hemkommun för att få godkänt att läsa i en annan kommun.

Är du folkbokförd i Ale och vill studera gymnasiekurser i en annan kommun utanför Göteborgsregionen (GR) skickar du själv en kopia på din ansökan till komvux i Ale. Du ska använda ansökningsformuläret från den kommun du söker till.
Du måste ha gjort en studieplan i din hemkommun för att få godkänt att läsa i en annan kommun.  

I Ale beslutas om din ansökan beviljas eller avslås och beslutet skickas sedan till dig och den kommun du sökt utbildning i.

Kontakt

Kontaktpersoner

Rektor
Anders Hedman
E-post: anders.hedman@ale.se

Expedition
Gunilla Johansson
E-post: gunilla.johansson@ale.se

Studie- och yrkesvägledare
Dan Andersson
E-post: dan.andersson@ale.se

Postadress
Ale kommun
Komvux
449 80 Alafors

Hitta hit
Ledetvägen 4, Alafors
Visa på kartalänk till annan webbplats

Relaterad information

Självservice

-tjänst, blanketter

  1. Ansök till Komvuxlänk till annan webbplats

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den