Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Är du under 20 år och inte har en gymnasieexamen?

Om du är under 20 år och inte går på gymnasiet, anpassad gymnasieskola eller andra studier har kommunen en skyldighet att erbjuda dig vägledning. Det kallas för Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och är till för att du ska få hjälp att ha en meningsfull sysselsättning som kan leda till studier eller arbete.

Om du, av någon anledning, avbryter din utbildning på gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola eller andra studier kontaktar vi dig. Att studera, arbeta eller ha någon annan sysselsättning leder oftast till bättre hälsa och bättre möjligheter för framtiden.

Vilka ungdomar gäller aktivtitetsansvaret för? 

Aktivtitetsansvaret gäller för ungdomar som inte påbörjat eller fullföljt utbildning på nationellt program i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola eller motsvarande utbildning.

Även om du inte vet vad du vill göra

Även om du inte vet vad du vill göra är du välkommen att kontakta oss. Tillsammans utformar vi en plan som utgår från just dina styrkor, önskemål och drömmar. Du kanske behöver hjälp med att söka studier eller arbete, hitta motivation eller få hjälp med ditt mående. Du kan få vägledning av en studie- och yrkesvägledare eller få hjälp att hitta en praktikplats som kan leda till arbete. Om du inte vill träffas kan vi ha kontakt via telefon, sms, e-post eller Teams. 

Vi vill gärna komma i kontakt med dig!

För att vi ska kunna kontakta dig, blir vi tacksamma om du fyller i dina uppgifter (uppgifter markerade med * är obligatoriska att fylla i).

Vad gör du just nu? * (obligatorisk)
Vad gör du just nu?Om du svarade annat, beskriv gärna vad!
Har du examen från gymnasiet? * (obligatorisk)
Har du examen från gymnasiet?
Om du går på gymnasiet just nu, vilken gymnasieskola går du på?
Hur vill du att vi kontaktar dig? (se till att du har fyllt i kontaktuppgifterna ovan) * (obligatorisk)
Fler val möjliga
Hur vill du att vi kontaktar dig? (se till att du har fyllt i kontaktuppgifterna ovan)
Om du svarade Annat, beskriv här hur du vill att vi kontaktar dig.

Har du något annat du vill berätta för oss inför vår kontakt?


Kontakt

Susanne Barre
Koordinator
Tel: 0704-32 07 36
E-post: susanne.barre@ale.se

Jeanette Carlsson
Samordnare
Tel: 0303-77 33 04
E-post: jeanette.carlsson@ale.se

Magnus Fagerström
Ansvarig chef
Tel: 0303-70 42 75
E-post: magnus.fagerström@ale.se

Mer information

Det står om aktivitetsansvaret i Skollagen SFS 2010:800, 29 kap 9 § Länk till annan webbplats..
Mer information om Ale gymnasium - introduktionsprogram
Mer information om Komvux Länk till annan webbplats.
Mer information om Stöd till arbetssökande Länk till annan webbplats.
Mer information om arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den