Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ekonomi, studiehjälp

Du som är under 20 år och studerar på heltid på gymnasiet kan få studiehjälp.

Studiehjälpen består av tre olika bidrag:

  • studiebidrag
  • extra tillägg
  • inackorderingstillägg

Studiebidrag

Studiebidraget får du automatiskt när du är inskriven på en gymnasieskola. Du behöver alltså inte ansöka om detta.

Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden. Du får det för alla hela månader du studerar under september till maj. Du får också en extra utbetalning i juni. Om din studietid är kortare, eller om du skulle skolka, får du inte den extra utbetalningen.

I december får vissa bara ett halvt studiebidrag (625 kronor). Det gäller de som fyller 16 år i juli–september. Det beror på att barnbidraget betalas ut till och med september och att det som återstår av terminen, från den 1 oktober till höstterminens slut, ger rätt till 2,5 månaders studiebidrag.

Om du är under 18 år betalas bidraget ut till vårdnadshavare. När du fyller 18 år betalas det ut direkt till dig. Du får studiebidrag från och med att du fyllt 16 år till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Villkoren för studiebidrag är att du:

  • ska ha fyllt 16 år
  • ska vara svensk medborgare
  • måste studera på heltid
  • måste ha närvaro i skolan

Om du inte är svensk medborgare måste du ansöka om studiebidrag hos Centrala studiestödsnämnden (CSN.)

Studerar du på ett riksgymnasium och är hörselskadad eller rörelsehindrad, kan du söka Rg-bidrag hos CSN.

Extra tillägg

Extra tillägg måste du ansöka om. Storleken på det extra bidraget baseras på din familjs ekonomi. CSN räknar in dina beräknade inkomster under aktuell period och tar hänsyn till eventuell för förmögenhet.

Inackorderingstillägg

Du som behöver bo på en annan ort under din studietid kan ansöka om inackorderingstillägg. Du ansöker om detta i din hemkommun. Villkor för att få inackorderingstillägg kan du läsa mer om här.

För dig som studerar på gymnasiet och fyller 20 år

På höstterminen det år du fyller 20 år och är inskriven på gymnasieskolan får du inte glömma att ansöka om studiemedel. Du har då inte heller rätt till inackorderingstillägg från din hemkommun. Däremot har du möjlighet att ansöka om studiemedel. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den