Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Gymnasium

Gymnasieskolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för eleven för att kunna arbeta och verka i samhället. Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet.

I Ale finns Ale gymnasium som erbjuder introduktionsprogrammen Individuellt alternativ och Språkintroduktion samt Yrkesgymnasiet som erbjuder yrkesinriktade nationella program.

Gymnasieval

Ale kommun har samverkansavtal med övriga tolv kommuner i Göteborgsregionen (GR). Det innebär att du kan söka till valfri gymnasieskola och valfritt nationellt program samt vissa inriktningar på Introduktionsprogrammet. Alla elever i Västra Götaland har även rätt att söka till någon av Västra Götalandsregionens naturbruksgymnasium.

GR- Gymnasieantagning, gymnasieval Länk till annan webbplats.

Läroplaner

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. På skolverkets hemsida hittar du läroplaner för alla skolformer.

Skolverket, läroplaner Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den