Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Studiebidrag och studiehjälp

Om du studerar heltid på gymnasienivå kan du få studiehjälp till och med första halvåret det år du fyller 20. Studiehjälpen består av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Det finns även lärlingsersättning och Rg-bidrag.

Studiebidrag

Du behöver inte ansöka om studiebidrag, Centrala studiestödsnämnden (CSN) för uppgifter om dina studier direkt från din skola. Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden och betalas ut automatiskt om du studerar på gymnasienivå på till exempel gymnasium, folkhögskola eller komvux.

  1. Läs mer om studiebidrag hos CSN Länk till annan webbplats.

Du kan ha rätt till fler bidrag

Ansökan om extra tillägg

Extra tillägg är ett bidrag som du kan få om din familj har låga inkomster.

  1. Läs om hur du ansöker om extra tillägg hos CSN Länk till annan webbplats.

Inackorderingstillägg

Inackorderin­gstillägg är ett bidrag som du kan få om du behöver bo och studera på en annan ort än på hemorten. Du kan ansöka om inackordering­stillägg från CSN om du till exempel studerar på en fristående gymnasieskola eller en folkhögskola. Om du ska studera på en kommunal gymnasieskola eller på komvux ansöker du vanligtvis om inackorde­ringstillägg hos din hemkommun.

  1. Läs mer om inackorde­ringstillägg hos CSN Länk till annan webbplats.
  2. Läs mer om ansökan om inackorde­ringstillägg i Ale kommun

Lärlingsersättning

Lärlingsersättning kan du få om du ska läsa en gymnasial lärlings­utbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram.

  1. Läs mer om lärlingsersättning hos CSN Länk till annan webbplats.

Rg-bidrag

Rg-bidrag för hörselskadade eller rörelsehindrade på riksgymnasium kan du få när du ska studera på riksgymnasiet för rörelsehindrade eller döva och hörselskadade. Bidraget är till för dig som behöver bo på studie­orten.

  1. Läs mer om Rg-bidrag hos CSN Länk till annan webbplats.

Studiemedel – bidrag och studielån från andra halvåret det år du fyller 20

Du kan endast få studiebidrag som längst fram till första halvåret det år som du fyller 20 år. Från och med andra halvåret, det år som du fyller 20 år, behöver du istället ansöka om studiemedel. Studiemedel består av två delar - ett bidrag som du får, och ett lån som du måste betala tillbaka. 

  1. Läs mer om studiemedel hos CSN Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den