Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skolkort för resor med Västtrafik, gymnasium

Gymnasieelever folkbokförda i Ale kommun ska ha minst 6 kilometer till sin valda gymnasieskola för att vara berättigad ett kostnadsfritt västtrafikkort. Alla gymnasielever behöver ansöka om ett västtrafikkort inför varje nytt läsår. Som längst kan du få skolkort till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Kortet skickas hem till dig inför terminsstart i augusti.

Ansökan

En beviljad ansökan gäller för ett läsår i taget. En ansökan om västtrafikkort kan göras när som helst under läsåret men för att säkerställa att eleven garanteras busskort innan terminsstart behöver ansökan inkomma i god tid under ansökningsförfarandet på våren. Har du inackorderingstillägg är du inte berättigad ett skolkort.

Borttappat västtrafikkort

Om du förlorar ditt kort eller om det har slutat att fungera kan du ansöka om ett nytt. Elever i gymnasiet debiteras en kostnad på 212 kr för ersättningskort. Ett västtrafikkort som är helt och rent, men inte fungerar debiteras inte om det lämnas in till kontaktcenter. Det nya kortet kommer till kontaktcenter efter cirka en vecka från det att beställning är gjord, under tiden kan du hämta ut ett tillfälligt kort på kontaktcenter.

Handläggning av skolkort

Kommunen har en skyldighet att individuellt pröva varje inkommen ansökan. Om ansökan är korrekt ifylld är handläggningstiden mellan 5–10 arbetsdagar. Leverantören har i sin tur en handläggningstid på ungefär en vecka. Vid terminsstarten kan det uppstå längre handläggningstider. Vid byte av skolenhet eller folkbokföringsadress kommer kommunen att göra en ny prövning av rätten till skolbusskort.

Fritidskort erbjuds inte

Fritidskort för ungdomar under 20 år erbjuds inte av Ale kommun utan finns att köpa hos Västtrafik. Kortet gäller för resor i alla tre zonerna för 30 eller 90 dagar på Västtrafiks hemsida.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den