Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Individuellt alternativ (IMA)

Efter individuellt alternativ kan eleven gå yrkesintroduktion, annan utbildning eller börja jobba. Utbildningen vänder sig i första hand till ungdomar som har stora kunskapsbrister och/eller svag motivation för studier.

Foto: Michael Folmer/Mostphotos.

Anpassad för varje elev

Individuellt alternativ anpassas efter varje elev. Eleven läser grundskoleämnen som hen saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Eleven får också hjälp att bli motiverad och hur man når sina studie-/yrkesmål och kunskap om arbetslivet. 

Mentor följer upp hur arbetet går och bland annat utbildningens längd anpassas utifrån elevens mål och utveckling. Eleven kan få studiehandledning på sitt modersmål.

Vem får gå utbildningarna?

Ungdomar som inte har de godkända betyg från grundskolan som behövs för ett yrkesprogram. Elever som tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. Eleverna kan börja under hela läsåret.

Struktur och upplägg

Varje elev har en mentor som följer hur det går för eleven. Om mentorn upptäcker att eleven behöver extra stöd får hen det.

Ämnen

Utbildningen innehåller grundskoleämnen och aktiviteter för ökad motivation, kunskap om arbetslivet och elevens handlingskraft att nå sina studie-/yrkesmål. Grundskoleämnen som kan erbjudas är i första hand svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religion, geografi samt idrott och hälsa. Även andra ämnen och kortare yrkeskurser kan ingå genom upphandling hos annan utbildningsanordnare. För flera elever ingår även praktik på arbetsplats.

Utbildningens längd

Elevens mål med utbildningen och hur utbildningen går avgör hur lång tid eleven behöver för att göra klart utbildningen.

Kontakt

Kontaktpersoner

E-post: alegymnasium@ale.se

Rektor
Individuellt alternativ (IMA), Språkintroduktion (IMS) och Yrkesintroduktion (IMY)
Magnus Fagerström

Verksamhetssamordnare
Anna Johansen

Skoladministratör
Marita Hansson

Elevkoordinatorer
Li Andersson
Daniel Norlander

Specialpedagog
Lovisa Gustafsson

Skolsköterska
Veronica Karlsson

Skolkurator
Susanne Barre

Studie- och yrkesvägledare
Per-Erik Lindenau

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs till Telefon24 på följande nummer:

Teletjänst svenska: 0515-869 57

Teletjänst arabiska: 0515-77 66 05

Teletjänst engelska: 0515-77 66 06

Postadress
Ale kommun
Ale gymnasium
449 80 Alafors 

Hitta hit
Göteborgsvägen 26, Älvängen

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den