Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Individuella utvecklingsplaner

Alla elever som läser på ett introduktionsprogram har en individuell studieplan. Studieplanen följs upp kontinuerligt och revideras vid behov.

Den individuella studieplanen återger vilka ämnen eleven läser och eventuell praktik som eleven gör. Studieplanen upprättas av mentor tillsammans med elev och vårdnadshavare vid det första introduktionssamtalet. Planen utgår från de mål och önskemål som har eleven har. Utifrån planen sätter elev och mentor tillsammans upp kortsiktiga och långsiktiga mål. Det är rektorn som godkänner och beslutar om planen. Planen följs upp kontinuerligt och i samband med utvecklingssamtal och ska revideras vid behov.

Kontakt

Kontaktpersoner

E-post: alegymnasium@ale.se

Rektor
Individuellt alternativ (IMA), Språkintroduktion (IMS) och Yrkesintroduktion (IMY)
Magnus Fagerström

Verksamhetssamordnare
Anna Johansen

Skoladministratör
Marita Hansson

Elevkoordinatorer
Li Andersson
Daniel Norlander

Specialpedagog
Lovisa Gustafsson

Skolsköterska
Veronica Karlsson

Skolkurator
Susanne Barre

Studie- och yrkesvägledare
Sandra Berndtsson

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs till Telefon24 på följande nummer:

Teletjänst svenska: 0515-869 57

Teletjänst arabiska: 0515-77 66 05

Teletjänst engelska: 0515-77 66 06

Postadress
Ale kommun
Ale gymnasium
449 80 Alafors 

Hitta hit
Göteborgsvägen 26, Älvängen

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den