Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Räddningstjänsten arbetar vidare med släckningen av skogsbranden vid Skepplanda nära Stora och Lilla Iglekärr. Vattnet i ledningarna i området kan vara missfärgat på grund av att man använt mycket vatten till släckningen och då har tryckförändringen gjort att avlagringar lossat i rören. Vattnet går bra att dricka men man kan gärna spola i ledningarna så det ser mer aptitligt ut. Kommunal verksamhet som förskola och skola påverkas inte av branden utan är öppet som vanligt. För löpande info om branden se räddningstjänstens webbplats www.borf.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna på sidan Lyssna

Unikum i grundskolan

De kommunala skolorna i kommunen använder Unikum som bedömninggsverktyg. Unikum som är ett webbaserat IT-verktyg och här kan du som är vårdnadshavare logga in och följa ditt barns utveckling och lärande och verksamhetens arbete.

Därför använder vi Unikum

Skolan ska regelbundet och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje elevs utveckling och lärande samt utvärdera hur skolan tillgodoser elevens möjligheter att utvecklas.

I Ale kommun sker det digitalt genom Unikum som är ett webbaserat IT-verktyg. Det innebär att du som vårdnadshavare kan följa ditt barns utveckling och lärande och verksamhetens arbete.

Unikum stödjer samarbetet mellan barn/elev, lärare och föräldrar kring mål, planer och kvalitet. Barnets/elevens dokumentation finns samlad, och ger en röd tråd hela vägen genom förskola och skola. På så vis underlättas ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att utveckla kvaliteten i förskolor och skolor i hela kommunen.

Samtycke från vårdnadshavare

Skolan har rätt att använda IT- och webbverktyg med personuppgifter om elever och deras vårdnadshavare för att utföra sitt arbete. Ditt samtycke avser ditt deltagande som vårdnadshavare i Unikum samt hur skolan får lov att hantera foton och filmer på ditt barn. Du som vårdnadshavare ska läsa och ta del av information om digital dokumentation i skolorna i Ale kommun innan du skriver på samtyckesblanketten.

Samtycket gäller för ditt barn och upprättas på nytt varje läsår under hela skoltiden. Om ett samtycke dras tillbaka får de uppgifter som redan samlats in trots återkallelsen fortsätta behandlas i enlighet med det ursprungliga samtycket, uppgifterna kommer dock inte uppdateras eller kompletteras.

Vanliga frågor och svar

Vem ser informationen om mitt barn och mig?

Detaljerad information om ett barns utveckling och lärande, alltså den dokumentation som finns lagrad i Unikum, kan endast ses av skolans personal, dig som vårdnadshavare och av barnet själv, inte av andra barn eller föräldrar. Som förälder kan du se vilka andra barn som går i ditt barns grupp, och vilka som är vårdnadshavare till ditt barns kamrater. I Unikum finns en kontaktlista för varje grupp med de uppgifter som ligger inlagda och som valts att visa. Du bestämmer själv hur mycket information om dig själv som du vill skall finnas i Unikum.

Den dokumentation som finns i Unikum är endast avsedd för behöriga personer och får således inte kopieras eller delas till andra sociala medier som ex. Facebook.

Är informationen i Unikum säkert lagrad?

Informationen skickas krypterad över internet, precis som för internetbanker. Datorerna som informationen lagras i står i väl bevakade och skyddade driftcentraler. Systemen övervakas dygnet runt av professionell driftspersonal och säkerhetslagring av informationen sker löpande.
Med jämna mellanrum flyttas extra säkerhetskopior av bevakningsföretag till annan ort än driftscentralen. Systemen är skyddade av brandväggar.Du kan själv bidra till att upprätthålla säkerheten för din information genom att ha ett bra lösenord och hålla detta lösenord hemligt för andra.

Hur länge lagras pedagogisk dokumentation om mitt barn?

Dokumentationen om ditt barn finns kvar under barnets tid i skolan. Vid byte av skola inom kommunen följer barnets dokumentation med.

Varför används personnummer?

Där kraven på säkerhet och integritet är höga används ofta personnummer. Det gäller t.ex. i bankers eller försäkringskassans internettjänster. Personnummer används idag i alla förskolor och skolor i landet för att identifiera de elever som går i förskolan och i skolan, och för att även identifiera vårdnadshavare korrekt.

PuL - Personuppgiftslagen

Pedagogisk dokumentation innehåller information med personuppgifter. Därför rättar vi oss efter Personuppgiftslagen. Som vårdnadshavare har du alltid rätt att få ut den dokumentation som finns om ditt barn. Du har även möjlighet att begära rättelse om något inte stämmer. Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden i Ale kommun.

Allmän handling

En dokumentation som skapas i en kommunal verksamhet är en allmän handling. Enligt offentlighetsprincipen är det möjligt att begära ut allmänna handlingar som finns i en kommun. Om någon begär ut dokumentation görs en sekretessprövning innan den eventuellt kan lämnas ut.

Känsliga uppgifter

Pedagogisk dokumentation skrivs av personal på skolan. Det som skrivs i dokumentationen får inte innehålla känsliga eller integritetskänsliga uppgifter.

Fritextfält

Den digitala dokumentationen kan innehålla fritextfält. I fritextfälten får det inte förekomma beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Det är heller inte tillåtet att göra kränkande uttalanden. Detta gäller alla användare.

Övrigt

Har du ytterligare frågor kring pedagogisk dokumentation kan du vända dig till personalen eller rektor vid ditt barns skola.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-01-17 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.