Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Unikum i grundskolan

De kommunala skolorna i kommunen använder Unikum som bedömningsverktyg. Unikum är ett webbaserat IT-verktyg och här kan du som är vårdnadshavare logga in och följa ditt barns utveckling och lärande och verksamhetens arbete.

Därför använder vi Unikum

Skolan ska regelbundet och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje elevs utveckling och lärande samt utvärdera hur skolan tillgodoser elevens möjligheter att utvecklas.

I Ale kommun sker det digitalt genom Unikum som är ett webbaserat IT-verktyg. Det innebär att du som vårdnadshavare kan följa ditt barns utveckling och lärande och verksamhetens arbete.

Unikum stödjer samarbetet mellan barn/elev, lärare och föräldrar kring mål, planer och kvalitet. Barnets/elevens dokumentation finns samlad, och ger en röd tråd hela vägen genom förskola och skola. På så vis underlättas ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att utveckla kvaliteten i förskolor och skolor i hela kommunen.

Samtycke från vårdnadshavare

Skolan har rätt att använda IT- och webbverktyg med personuppgifter om elever och deras vårdnadshavare för att utföra sitt arbete. Ditt samtycke avser hur skolan får lov att hantera foton och filmer på ditt barn. Information till vårdnadshavare om digital dokumentation i skolorna i Ale kommun ska läsas och tas del av innan samtycket. Samtycket gäller tills vidare under hela skoltiden.

Vanliga frågor och svar

Hur loggar vårdnadshavare in i Unikum?

Vi rekommenderar appen "Unikum Familj", som finns både till iPhone och Android, för att på lättaste sätt kunna följa barnets arbete i skolan.

För att logga in i Unikum på webben, gå till https://start.unikum.net/unikum/login.jsp Länk till annan webbplats., klicka på "Andra sätt att logga in" och använd ditt bank-id för att logga in. Om du saknar bank-id, kontakta aktuell skola för att få hjälp med användarnamn och lösenord.

Vem ser informationen om mitt barn och mig?

Dokumentation om ditt barns utveckling och lärande som finns lagrad i Unikum kan endast ses av skolans personal, dig som vårdnadshavare samt av barnet själv. Som förälder kan du se vilka andra barn som går i ditt barns klass/grupp, och vilka som är vårdnadshavare till ditt barns kamrater. I Unikum finns en kontaktlista för varje klass/grupp med de uppgifter som ligger inlagda och som valts att visa. Du bestämmer själv hur mycket information om dig själv som du vill ska finnas i Unikum.

Den dokumentation som finns i Unikum är endast avsedd för behöriga personer och får inte kopieras eller delas till andra sociala medier som exempelvis Facebook.

Är informationen i Unikum säkert lagrad?

Informationen skickas krypterad över internet, precis som för internetbanker. Datorerna som informationen lagras i står i väl bevakade och skyddade driftcentraler. Systemen övervakas dygnet runt av professionell driftspersonal och säkerhetslagring av informationen sker löpande. Med jämna mellanrum flyttas extra säkerhetskopior av bevakningsföretag till annan ort än driftscentralen. Systemen är skyddade av brandväggar. Du kan själv bidra till att upprätthålla säkerheten för din information genom att ha ett bra lösenord och hålla detta lösenord hemligt för andra.

Hur länge lagras pedagogisk dokumentation om mitt barn?

Dokumentationen om ditt barn finns kvar under barnets tid i skolan. Vid byte av skola inom kommunen följer barnets dokumentation med. Dokumentationen tas bort när ditt barn slutat årskurs 9.

Varför används personnummer?

Där kraven på säkerhet och integritet är höga används ofta personnummer. Det gäller till exempel i bankers eller försäkringskassans internettjänster. Personnummer används idag i alla förskolor och skolor i landet för att identifiera de elever som går i förskolan och i skolan, och även för att identifiera att vårdnadshavare är korrekt.

Dataskyddsförordningen

Pedagogisk dokumentation innehåller information med personuppgifter. Därför rättar vi oss efter den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Som vårdnadshavare har du alltid rätt att få ut den dokumentation som finns om ditt barn och om dig. Du har även möjlighet att begära rättelse om något inte stämmer.

Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden i Ale kommun.

Allmän handling

En dokumentation som skapas i en kommunal verksamhet är en allmän handling. Enligt offentlighetsprincipen är det möjligt att begära ut allmänna handlingar som finns i en kommun. Om någon begär ut pedagogisk dokumentation görs en sekretessprövning innan den eventuellt kan lämnas ut.

Känsliga uppgifter

Pedagogisk dokumentation skrivs av personal på skolan. Det som skrivs i dokumentationen får inte innehålla känsliga eller integritetskänsliga uppgifter.

Fritextfält

Den digitala dokumentationen kan innehålla fritextfält. I fritextfälten får det inte förekomma beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Det är heller inte tillåtet att göra kränkande uttalanden. Detta gäller alla användare.

Övrigt

Har du ytterligare frågor kring pedagogisk dokumentation kan du vända dig till personalen eller rektor vid ditt barns skola.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den