Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skolskjuts, grundskola

Elever som är folkbokförda i Ale kommun och har lång eller komplicerad väg till skolan kan få skolskjuts eller skolkort som kommunen bekostar. Skolskjuts i Ale kommun sker antingen med bussar och pendeltåg i linjetrafik eller med särskilt anordnad skolskjuts på de sträckor där ingen kollektivtrafik finns eller avståndet till busshållplatsen är för långt.

Ansökan om skolskjuts eller kostnadsfria skolkort kan göras när som helst under läsåret. Varje ansökan om skolskjuts eller kostnadsfritt skolkort gäller för ett läsår i taget och ska förnyas varje läsår. Skolskjuts gäller inte till eller från fritidshem eller några andra frivilliga aktiviteter.

Vem har rätt till skolskjuts?

  • Elev som har speciella personliga behov, till exempel på grund av funktionsnedsättning. Ansökan skickas in tillsammans med läkarintyg.
  • Elev som har lång eller olämplig väg till skolan. Väg- och trafikförhållanden kan påverka bedömningen. Några av de större vägarna i kommunen är klassade som olämpliga för gång- och cykeltrafik och skolskjuts kan då beviljas vid kortare avstånd.  

Avstånd för skolskjuts och kostnadsfria skolkort

Skolskjuts eller kostnadsfritt skolkort anordnas för elever från förskoleklass till och med årskurs 9 om avståndet från hemmet (folkbokföringsadressen) till skolan i Ale är:

Årskurs

Avstånd

Förskoleklass

Minst 2 km

Årskurs 1–3

Minst 3 km

Årskurs 4–6

Minst 4 km

Årskurs 7–9

Minst 4 km

Avstånd för särskilt anordnad skolskjuts

Särskild anordnad skolskjuts kan endast beviljas om eleven går i den skola som kommunen har anvisat. Sådan skjuts mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och skolan beviljas om avståndet till närmaste busshållplats är:

Årskurs

Avstånd

Årskurs F–3

Minst 2 km

Årskurs 4–6

Minst 3 km

Årskurs 7–9

Minst 4 km

Växelvis boende

Vid växelvis boende kan skolskjuts beviljas inom Ale kommun under förutsättning att eleven går i den skola som kommunen har anvisat och regelbundet bor växelvis lika mycket hos båda vårdnadshavare inom kommunens gränser. Har eleven valt en annan skola inom kommunen än den anvisade kan kostnadsfritt skolkort beviljas inom Ale kommun vid växelvis boende.

Skolskjuts på grund av synnerliga skäl

Skolskjuts kan beviljas på grund av synnerliga skäl och avser endast elever med särskilda personliga behov, till exempel funktionsnedsättning. Kontakta gärna kommunens skolskjutshandläggare för fler upplysningar. Här kan du ansöka om skolskjuts på grund av synnerliga skäl. Bifoga utförligt läkarintyg.

Särskolan 

Särskilda regler gäller för elever i särskolan. Kontakta rektor via Kontaktcenter, på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Vem har ansvaret för barnen?

Vårdnadshavare ansvarar för att barnen kommer till och från busshållplatsen eller mötesplatsen för den särskilt anordnade skolskjutsen. Det är också vårdnadshavares ansvar att lära barnen åka med kollektivtrafik.

Busschauffören eller taxichauffören ansvarar för att barnen transporteras till och från skolan på ett säkert sätt.

Skolan ansvarar för eleverna under hela skoldagen och ser till att de yngre eleverna kommer i tid till taxin eller bussen efter skolan.

Borttappat busskort

Elever som förlorat eller råkat skada sitt skolkort eller fritidskort kan få ett ersättningskort mot en administrativ avgift.

Vinterskolkort till kommunalt självkostnadspris

Elever som inte uppfyller bestämmelserna om skolskjuts eller kostnadsfritt skolkort kan köpa så kallade ”vinterskolkort till kommunalt självkostnadspris” om de går i en skola i Ale kommun.

Relaterad information

E-tjänster & blanketter

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2020-03-03 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.