Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Särskola

Särskolan är till för elever som har en utvecklingsstörning.

Grundsärskolan

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Grundsärskolan har ett nära samarbete med grundskolan. Hög personaltäthet, hög kompetens och alternativa arbetssätt är kännetecknande för vår verksamhet.

Även elever med betydande och bestående hjärnskada tas emot i särskolan.

Omfattning

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Grundsärskolan har en egen läroplan som innehåller kursplaner. Innehållet i dessa ligger nära grundskolans kursplaner. Det går bra att kombinera dessa.

Egna klasser för grundsärskolans elever finns på Kronaskolan och Aroseniusskolan i Älvängen. Vi har också en integrerad grupp i grundskolan på Aroseniusskolan. Det finns även elever som går integrerade i grundskoleklasser i andra skolor.

Träningsskola

Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Skolformen har andra kursplaner som ligger nära grundsärskolans, och det går att kombinera dessa.

​Ansökan till grundsärskolan

Om det blir aktuellt för ett barn att börja grundsärskolan blir vårdnadshavarna informerade om skolform, arbetssätt och kursplaner. De får möjlighet att besöka grundsärskolan.

Vårdnadshavarna ansöker om att barnet ska bli mottaget i grundsärskolan hos rektor. Beslut om mottagande i grundsärskolan grundar sig på en utredning som innehåller en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning.

Barnet tas emot i grundsärskola eller träningsskola beroende på den kursplan som bäst svarar mot elevens behov.

Gymnasiesärskolan

Ale kommun bedriver ingen egen gymnasiesärskola utan köper platser i närliggande kommuner. Administration inför gymnasieval sker via studie- och yrkesvägledare, praktiksamordnare och ansvarig rektor för särskolan, Annika Wessberg.

Mer information

Mer information hittar du på Skolverkets webbplats:

  1. Grundsärskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. Gymnasiesärskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  3. Särskild utbildning för vuxnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan även tala med lärare, rektor eller elevhälsoteam i nuvarande skola.

Kontakt

Kontaktpersoner

Telefon expedition: 0303- 70 36 63
E-post: sarskolan@ale.se

År 1-6 Kronaskolan
Tf. rektor
Ulla Falk

År 7-9 Aroseniusskolan
rektor
Annika Wessberg

Verksamhetssamordnare
Hannes Wolf

Skoladministratör
Camilla Johnsson

Skolsköterska
Elisabeth Borgenstierna
Kristina Nordgren

Skolpsykolog
Ulrika Åsander Mattson

Psykolog för mottagande i särskolan
Magnus Foung

Postadress
Ale kommun
Särskolan
449 80 Alafors

Hitta hit
Kronaskolan
Myternas väg 1, Älvängen
Visa på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2020-01-29 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.