Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ledighetsansökan

Om ditt barn ska vara ledigt från skolan måste du ansöka om ledighet.

I skollagen står att alla elever ska delta i utbildningen om de inte har giltiga skäl att vara frånvarande.Det innebär att rektor måste godkänna ditt barns frånvaro.

  1. Ledighetsansökan Pdf, 100 kB.

Befrielse från del av undervisningen

Om du vill få prövat om ditt barn kan bli befriat från något obligatoriskt inslag i undervisningen ska du också vända dig till rektor.

Möjligheterna att bli befriad från sådana inslag har blivit mindre i och med den nya skollagen. Rektorn får bara godkänna detta om det finns så kallade synnerliga skäl, och det får bara gälla enstaka tillfällen under ett läsår och får inte begränsa elevens möjligheter att uppfylla kunskapskraven.

Du har dock rätt att överklaga ett sådant beslut till förvaltningsrätten.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den