Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ansöka om förskoleklass och grundskola

Du som har barn som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 får erbjudande om plats i den skola som ligger i det skolområde där ditt barn är folkbokfört. Erbjudandet skickas ut i början av vårterminen inför kommande läsår och du besvarar erbjudandet i e-tjänsten för skolval. Om du önskar en annan skola kan ditt barn börja där i mån av plats.

Förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obligatorisk. Du som har barn som fyller sex år får erbjudande om plats i förskoleklass den 8 februari 2021. Du accepterar den reserverade skolan eller önskar en annan skola genom att gå in på kommunens e-tjänst för skolval. Du har möjlighet att önska en annan skola i kommunen eller meddela att ditt barn kommer att gå i en fristående skola eller en skola utanför kommunen. När du accepterar erbjudandet i e-tjänsten kan du samtidigt anmäla ditt barn till fritidshem.

Observera att om ditt barn har två vårdnadshavare måste båda logga in om ni väljer en annan skola än den som är reserverad.

E-tjänsten för skolval är öppen 9 februari till och med 26 februari.

Här kan du läsa mer om hur e-tjänsten fungerar

Information för dig som flyttar till Ale eller vill byta skola

När får jag besked?

Du kommer att få besked om ditt barns förskoleklassplacering via sms så snart placeringen är klar. Ambitionen är att alla placeringar ska vara klara i början av april.

Årskurs 7

I årskurs 7 kommer de flesta elever i kommunen byta till en skola för elever i årskurs 7-9. Erbjudande om skolplacering för nästa läsår skickas ut den 8 februari 2021. Du accepterar den reserverade skolan eller önskar en annan skola genom att gå in på kommunens e-tjänst för skolval. Du har möjlighet att önska en annan skola i kommunen eller meddela att ditt barn kommer att gå i en fristående skola eller en skola utanför kommunen. Om du är nyinflyttad i Ale eller vill byta skola under läsåret använder du e-tjänsten för skolbyte som öppnar direkt efter att skolvalet har stängt

Observera att om ditt barn har två vårdnadshavare måste båda logga in om ni väljer en annan skola än den som är reserverad.

E-tjänsten för skolval är öppen 9 februari till och med 26 februari.

Här kan du läsa mer om hur e-tjänsten fungerar

Information för dig som flyttar till Ale eller vill byta skola

När får jag besked?

Du kommer att få besked om ditt barns skolplacering via sms så snart placeringen är klar. Ambitionen är att alla placeringar ska vara klara i början av april.

Är ditt barn folkbokförd i annan kommun?

Om ditt barn är folkbokfört i annan kommun finns ingen platsgaranti i kommunen i samband med skolbyte till årskurs 7. Du kommer därför inte att få något erbjudande. Du kan ansöka om skolbyte via e-tjänsten från och med mars och få skolplacering i kommunen i mån av plats.

Kan jag välja vilken skola jag vill?

Du som vårdnadshavare har rätt att välja skola för ditt barn i hela kommunen. Om du önskar en annan skola i kommunen än den som är reserverad kan ditt barn få skolplacering där i mån av plats. Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats på varje skola. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser som finns på skolan bedömer kommunen vilka elever som har företräde till en plats på skolan. Kommunen gör bedömningen utifrån skollagens regler. 

Vem får plats om efterfrågan är större än antal platser?

Utbildningsnämnden har tagit beslut om följande antagningsprinciper om efterfrågan överstiger antalet tillgängliga platser.

  1. Barn i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov av att placeras vid en viss skolenhet.
  2. Barn som bor inom önskad skolas skolområde.
  3. Barn som bor inom 2 kilometers gångavstånd och som har syskon som går i F-3 på den aktuella skolan det läsår barnet ska börja.
  4. Barn boende inom Ale kommun men utanför önskad skolas skolområde, med hänsyn taget till relativ närhet.
  5. Barn boende utanför Ale kommun

Här kan du läsa Utbildningsnämndens beslutet Pdf, 317 kB.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den