Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ales skolområden

Ale kommuns skolverksamhet är indelad i områden som kallas skolupptagningsområden. Den skola som ditt barn tillhör är utifrån det upptagningsområde som skolan har och där barnet har sin folkbokföringsadress.

Med anledning av att Ale kommun expanderar, nya elever flyttar in i kommunen, nya skolor planeras för byggnation eller slås ihop, behövs skolområdena ses över. Arbetet med att se över skolområdena fortgår, dock är inte skolområdena färdigställda inom de närmaste åren.

Skolområdeskarta förskoleklass till årskurs 6

Vid tillämpning av urvalskriterier används denna skolområdeskarta för skolplacering i förskoleklass upp till årskurs 6.

Kartan är uppdelad i sju upptagningsområden.

A. Skepplandas upptagningsområde (Garnvindeskolan F-3, Alboskolan 4-6)
B. Älvängens upptagningsområde (Kronaskolan F-6)
C. Nols upptagningsområde (Nolskolan F-6)
D. Alafors upptagningsområde (Himlaskolan F-6)
E. Nödinges upptagningsområde (Nödingeskolan F-3, Kyrkbyskolan 4-6)
F. Bohus upptagningsområde (Bohusskolan F-9)
G. Surtes upptagningsområde (Surteskolan F-6)

Skolområden förskoleklass till årskurs 6

Skolområden förskoleklass till årskurs 6


Tillfällig skolområdeskarta inför skolval 2022 för blivande årskurs 7

Inför skolvalet 2021 för blivande årskurs 7 uppdagade Sektor utbildning att det fanns ett behov att framställa en preliminär förändring och anpassa skolområdena, närmare bestämt Älvängens skolområde tills dess att det slutliga arbetet med skolområdena är klart.

Vid tillämpning av urvalskriterier används denna tillfälliga skolområdeskarta för skolplacering till årskurs 7 inför läsåret 2022/2023.

Kartan är uppdelad i tre upptagningsområden i relation till våra tre högstadieskolor som är placerade i Älvängen, Nödinge och Bohus.

1. Älvängens upptagningsområde (Aroseniusskolan 7-9)
2. Nödinges upptagningsområde (Da Vinciskolan 7-9)
3. Bohus upptagningsområde (Bohusskolan 7-9)

Tillfällig

Tillfällig skolområdeskarta för skolplacering till årskurs 7 inför läsåret 2022

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den