Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skolråd

Vad är skolrådet?

Skolrådet består av föräldrarepresentanter (1 ordinarie och 1 suppleant) från varje klass på skolan. Suppleanter är välkomna på mötet även om den ordinarie representanten också deltar. På rådets möten deltar också skolans rektor samt representanter från personalen. Föräldrarepresentanter är ordförande och sekreterare för mötet.

Hur väljs skolrådet?

Val av föräldrarepresentanter sker vid föräldramöten i början av läsåret.

Vad gör skolrådet?

Skolrådet träffas två-tre gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Rådet är ett forum för föräldrar att engagera sig i skolans utveckling och verksamhet. Rådet har inte någon beslutsrätt över skolans arbete, men eftersom rådet representerar samtliga föräldrar är det en viktig part i utvecklingen av skolan. Genom dialog och konstruktiva diskussioner finns möjlighet att påverka.  På mötena kan alla typer av frågor tas upp som berör skolan som helhet, till exempel lokalfrågor, undervisning, ekonomi, trivsel, föräldraengagemang, framtidsplanering, ordningsregler med mera. 

Mötestid/innehåll

Skolrådets möten begränsas normalt till tiden kl 18.30-20.00. Mötet ska i första hand ägnas åt de anmälda punkter som finns med på dagordningen. Om tid finns kan övriga punkter tas upp.

Protokoll

Sekreteraren skriver protokoll inom två veckor och skickar det via mail till rektor, som fungerar som justeringsman. Rektor ansvarar för spridning av protokollet via eleverna till föräldrarna.

Kontakt

Kontaktpersoner

E-post: himlaskolan@ale.se

Telefon expedition: 0303-70 33 69

Rektor
Pia Kjeldsen

Verksamhetssamordnare
Maria Andersson

Skoladministratör
Joanna Wittbrodt

Skolsköterska
Elisabeth Borgenstierna                                                                  

Skolkurator
Raimo Käkelä

Frånvaroanmälan
Teletjänst på svenska: 0515-869 57
Teletjänst på arabiska: 0515-77 66 05
Teletjänst på engelska: 0515-77 66 06
Via webben: ale.skola24.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om frånvaroanmälan

Postadress
Himlaskolan
Ale kommun
449 80 Alafors

Hitta hit
Ledetvägen 2, Alafors
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den