Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Grundskola, grundsärskola

Alla barn mellan sju och sexton år i Sverige är skolpliktiga. Från och med hösten 2018 blir förskoleklass obligatorisk, det innebär att även sexåringarna får skolplikt. Förskoleklassen fungerar som en mjuk övergång till ditt barns fortsatta skolgång. Grundskolan och grundsärskola omfattar årskurs 1-9. I Ale finns tolv kommunala grundskolor, samt grundsärskola och en fristående skola, Ahlafors fria skola.

Förskoleklass

Förskoleklassen är en ettårig skolform där de flesta barn går det år de är sex år. Den fungerar som en mjuk övergång till ditt barns fortsatta skolgång. Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

I förskoleklassens uppdrag ingår att:

  • stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning
  • utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov
  • främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Grundskola

Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder. Om ditt barn har börjat i förskoleklass fortsätter barnet i första klass på samma skola. Om ditt barn inte går i förskoleklass får du som är vårdnadshavare information hemskickad.

Grundsärskola

Grundsärskolan är en egen skolform och tar emot elever i åldern 7-16 år. Läroplanen är samma som för grundskolan men med egna kursplaner.  

Erbjudande av skola

Du som har barn som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 kommer att få ett erbjudande om plats i den skola som ligger i det skolområde du och ditt barn bor.

Kan jag välja vilken skola jag vill?

Du som vårdnadshavaren har rätt att välja skola för ditt barn i hela kommunen. Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats på varje skola. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser som finns på skolan, måste kommunen bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan. Länk till skolverkets information Val av grundskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skollagen

Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskola, förskoleklass, fritidshem, skola och vuxenutbildning.
Länk till skollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läroplaner

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. På skolverkets hemsida hittar du läroplaner för alla skolformer.

Bedömning och betyg

I grundskolan ges betyg efter varje termin i årskurserna 6 till 9. Betygen sätts efter en nationell betygsskala med sex steg. Betygsstegen har beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Betyget ska uttrycka i vilken mån en elev har uppnått de kunskapskrav som finns för varje ämne och kurs.

Läs mer om bedömning och betyg i grundskolan.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar (FAQ) om skolplikt finner du här.

  • Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen, inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor.        
  • Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid varje skolenhet.        
  • När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen därför bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan        

Relaterad information

E-tjänster & blanketter

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-02-18 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.