Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Urvalskriterier skola

Om antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser som finns på skolan bedömer kommunen vilka elever som har företräde till en plats på skolan utifrån beslutade urvalskriterier.

Om du önskar plats på en annan skola än den som du erbjuds genom skolvalet gäller vissa urvalskriterier vid antagning till skolan. Kommunen utgår i första hand från ditt önskemål, men när antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser som finns på skolan görs en bedömning av vilka elever som har företräde till en plats på skolan. Det är kommunen som gör bedömningen utifrån skollagens regler. 

  1. Elev i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov av att placeras vid en viss skolenhet
  2. Elev som bor inom skolupptagningsområdet och är folkbokförd i kommunen
  3. Relativ närhet
  4. Syskonförtur - Gäller endast årskurs F-3. Barnet har äldre syskon som går på den aktuella skolan det läsåret barnet ska börja. Syskonen ska vara folkbokförda på samma adress.
  5. Elev boende inom Ale kommun men utanför skolupptagningsområdet, med hänsyn taget till relativ närhet.
  6. Elev boende utanför Ale kommun

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats på varje skola.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den