Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skolval, ansök om och byte av skola

Varje elev med skolplikt får plats på en skolan i det skolområde där eleven bor. Du får erbjudande om ditt barns anvisade skola i skolvalet. Om du vill att ditt barn ska gå i en annan skola än den barnet tilldelats, eller om du flyttar till Ale kommun, kan du ansöka om det.

Skolval - förskoleklass och åk 7

Om du har barn som ska börja i förskoleklass eller åk 7 får du information om skolval under hösttermerminen året före skolstart. I skolvalet kan du välja om du vill att ditt barn ska gå på den skola som barnet är anvisad till (anvisad skola ligger alltid i det skolområde som barnet är folkbokförd i) eller om du vill ansöka om plats på en annan skola. Du kan också ange att du har sökt plats på en fritsående skola, eller en skola i annan kommun.

Erbjudande

Erbjudande om skolplacering skickas ut under vårterminen varje år. Om du har ett barn som börjar i förskoleklass eller åk 7 kommer du att få ett sådant erbjudande. Om du har sökt plats på en annan skola än den som eleven anvisats till är det inte säkert att eleven blit antagen där. Om antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser som finns på skolan bedömer kommunen vilka elever som har företräde till en plats på skolan utifrån beslutade urvalskriterier. Läs mer om vilka urvalskriterier som finns.

Fristående skola eller skola i annan kommun

Om du vill att ditt barn ska gå på en skola i en annan kommun eller på en fristående skola i Ale kommun ansöker du det via kommunen där skolan ligger eller direkt hos den fristående skolan. När du erbjuds plats ska du ansöka om skolbyte i e-tjänsten för grundskola Länk till annan webbplats.. Du måste ansöka om skolbyte eftersom Ale kommun annars är skyldiga att erbjuda skola enligt lagen om skolplikt.

Kontaktuppgifter

Om du inte får något besked via sms behöver du logga in på e-tjänsten för grundskola Länk till annan webbplats. och se över att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Här kan du också se och besvara ditt erbjudande om skola.

Till dig som flyttar till eller från Ale kommun

Du som flyttar till Ale kommun behöver ansöka om skola för ditt barn via e-tjänsten för grundskola Länk till annan webbplats.. Du kan ansöka upp till sex månader i förväg. Om du istället flyttar från kommunen behöver du anmäla utflytt i samma e-tjänst. Barnet får gå kvar i sin skola innevarande läsår om det inte innebär betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Flyttar du till Ale kommun under tiden som skolvalet pågår behöver du ansöka om skola själv, antingen via e-tjänst för grundskola eller via blankett.

För dig som är nyanländ

Är du nyanländ i Sverige, är under 19 år eller om du har barn som ska börja i grundskola eller gymnasium? Välkommen att vända dig till Enheten för flerspråkighet där du få en genomgång av kunskapsnivå för att du på bästa sätt ska komma in i skolan.

För dig som vill byta skola

Du ansöker om en ny skola för ditt barn via e-tjänsten för grundskola Länk till annan webbplats.. Du kan ansöka om byte när som helst under terminen men kan bara erbjudas start vid terminsstart. Du kan alltså inte byta skola under en pågående termin. På så sätt kan vi säkerställa att ansökningarna om skolbyte hanteras på ett likvärdigt sätt.

För dig som inte bor i Ale kommun

Om ditt barn är folkbokfört i annan kommun men går i någon av Ale kommuns förskolor/skolor är det kommunen där barnet bor som ansvarar för barnets skolplacering och därför får du inget erbjudande om skolplacering i Ale kommun. Om du ändå vill att ditt barn ska gå i skola i Ale kommun, ansöker du om ett skolbyte i Ales e-tjänst för skolbyte. Placering erbjuds i mån av plats.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den