Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vem får skolskjuts

För att få skolskjuts behöver eleven vara folkbokförd i Ale kommun och ha en lång eller olämplig väg till sin anvisade skola. Du kan också få skolskjuts om du har särskilda behov eller en funktionsnedsättning som gör att du behöver skolskjuts.

Det finns olika former av skolskjuts. Den vanligaste är skolbusskort som eleven använder för att resa med Västtrafiks ordinarie kollektivtrafik. Utöver det kan vissa elever även få taxi. Om ditt barn beviljats taxi kan du även välja att köra ditt barn själv istället. Det kallas för föräldraskjuts och då får du milersättning för det av kommunen

Kriterier för skolbusskort/taxi

För att få skolbusskort eller taxi behöver behöver eleven uppfylla vissa kriterier.

  • Antingen är vägen till elevens skola lång eller olämplig. Avståndet räknas på kortaste gång- eller cykelväg från elevens hem (där eleven är folkbokförd) till elevens anvisade skola. Gränsen för vad som anses som lång väg är olika beroende på elevens ålder.
  • Elever kan också ha ett funktionshinder som påverkar elevens möjlighet att ta sig till skolan kan också ha rätt till skolskjuts. Det behöver finnas ett medicinskt utlåtande, yttrande från skolan eller elevhälsan som beskriver funktionshindret.
  • Elever kan också få skolskjuts om det finns särskilda skäl som gör att elever måste ha skolskjuts.

Skolskjuts vid val av annan skola

Elever som går i en annan skola än den anvisade skola kan bara få skolkort/taxi om det inte innebär en merkostnads för kommunen jämfört med den kostnad som det skulle medföra att annordna skolkort/taxi till elevens anvisade skola.

Växelvis boende

Om elevens vårdnadshavare inte bor ihop och elever bor växelvis hos vårdnadshavarna bedöms förutsättningarna för skolskjuts utifrån vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser och hur mycket eleven bor hos var och en av vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna behöver vara folkbokförda i Ale kommun och en eleven kan inte få skolskjuts vid tillfälliga övernattningar hos en av vårdnadshavarna om eleven resterande tid bor hos den andra vårdnadshavaren. I övrigt gäller samma bestämmelser som för andra elever.

Minsta avstånd mellan hem och skola för skolbusskort

Förskoleklass: 2 km
Årskurs 1–3: 3 km
Årskurs 4–6: 4 km
Årskurs 7–9: 4 km

Minsta avstånd mellan hem och hållplats för taxi

Förskoleklass: 2 km
Årskurs 1‒3: 2 km
Årskurs 4‒6: 3 km
Årskurs 7‒9: 4 km

Ibland kan taxi kombineras med kollektivtrafik.

Olämpliga vägar, exempel

Hålandavägen, väg 1978 norr om Skepplanda
Grönnäsvägen, väg 1979
Kvarnabovägen, väg 1980 öster om Skepplanda
Gunntorpsvägen, väg 1975
Alingsåsvägen, väg 1968 öster efter Sjövallavägen
Gamla Kilandavägen, väg 1967 öster om Dammekärr

Även om din väg inte finns listad ovan så kan den bli bedömd som olämplig. Ale kommun gör en indivduell bedömning utifrån varje inkommen ansökan.

Busshållplatser där det är trafikfarligt att korsa vägen

Skepplandavägen från Skönningared södra till och med Forsvallen.

Relaterad information


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den